Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

 

Beskrivelse

Middag i Oslo Militære Samfund i forbindelse med Sjøforsvarets 200 års feiring. Foto: Torgeir Hauggaard / Forsvaret.

SMS Oslo

Sjømilitære Samfund Oslo, tidligere kjent som Sjømilitært Forum fungerer som et felles forum for disse selvstendige foreningene og for tjenestegjørende og tidligere tjenestegjørende personell i Sjøforsvaret.

Sjømilitært Forum og Norges Reserveoffisersforbund (NROF) underskrev 9 okt en avtale som åpner for et utvidet samarbeid mellom disse organisasjonene.

Arrangementer ved SMS Oslo

Medlemsmøte 25. oktober 2017

På dette møte hadde vi et forrykende foredrag med temaet "Redningstejenesten i Norge" av Nils Ole Sunde.De fleste har nok hørt om Hovedredningssentralen, men viste vi at de faktisk opererer (nesten) World Wide ? Ansvarsområde er nok noe mindre, men dog.

Innen meldings teknologi har det også skjedd en rivende utvikling. Til og begynne med var jo morsenøkkel et hovedverktøy, mens idag har det til og med skjedd at de varsler sine venner på facebook om at de er i vanskeligheter i stede for å ringe nødnummer. jaja hva blir det neste?