Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfund, Oslo

Sjømilitære Samfund (SMS) har som formål å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling. SMS avd Oslo ønsker å engasjere medlemmene i aktuelle saker som berører Sjøforsvaret samt Forsvaret lokalt i Oslo.

Kontaktperson

Kontaktperson: Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen
Mobil:976 56 575 Epost: olabhansen@hotmail.com