Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Foto: Forsvaret.

Sjømilitære Samfund, Sørlandet

SMS lokallag Sørlandet er nå tilsluttet Kristiansand Militære Samfunn (KMS). KMS er landets eldste militære forening, stiftet i 1811. KMS er en paraplyorganisasjon som koordinerer og arrangerer felles aktiviteter for medlemmene i de tilsluttede foreningene. For tiden er følgende foreninger med i dette samarbeidet:

Kristiansand Militære Samfunn har tilhold i Offisersmessen, Gimlemoen. Dette er Forsvarets Hus i Kristiansand og ligger praktfullt til på området til Universitetet i Agder. Les mer på www.offisersmessen.no

Foreningene arrangerer åpne møter med foredrag i KMS regi hver tredje torsdag i måneden på Offisersmessen.

Det arrangeres også sommeravslutning og juleavslutning med bespisning og sosialt samvær.

Møtene blir annonsert på www.kristiansand-mil-samfunn.com og alle er velkommen.

Hver første torsdag i måneden arrangerer NVIO Veterantreff samme sted.

Vel møtt til alle tidligere, nåværende og kommende medlemmer av SMS!