Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Foto: Forsvaret.

Sjøkrigshistorisk Forening

For den spesielt historieinteresserte, finnes det et forum med navnet Sjøkrigshistorisk Forening.

Siste nytt

2010-03-12 Kl 0900 (med forbehold) Oslo. Sjøkrigshistorisk dag. Mer informasjon fra Sekretær orlogskaptein Max Hermansen. E-post: maxjarl@hotmail.com. Mobil 93497836.

2010-06-19-26 (med forbehold) sjøkrigshistorisk tur til Murmansk og St. Petersburg. Mer informasjon fra Sekretær orlogskaptein Max Hermansen. E-post: maxjarl@hotmail.com. Mobil 93497836.

Om foreningen

Sjøkrigshistorisk Forening ble grunnlagt den 22. mars 1996 som et uformelt forum for nettverksbygging mellom personer som har spesiell interesse for sjøkrigens historie. Foreningen het tidligere Sjøkrigshistorisk Forskningsforum og skiftet navn i 2007.

Foreningens formål er:

Det er ingen medlemskontingent. Pr 1. juli 2008 har forumet vel 120 medlemmer, hvorav flere med doktorgrad i historie, en hel del med hovedfag i historie, og en stor gruppe mennesker som delvis er selvlærte eller har annen viktig sjøkrigshistorisk kompetanse.

Kontakt

Leder kommandørkaptein Tor Jørgen Melien. E-post: TorJorgen.Melien@ifs.mil.no
Sekretær orlogskaptein Max Hermansen. E-post: maxjarl@hotmail.com. Mobil 93497836.

Tidligere møter