logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Sjømilitært ressursbibliotek

Tilbake

 1. Kibsgaard B 2001 Norge i energiens geopolitikk
 2. Jenssen LC 1998 Sjøkrig Perpektiver på historie og samtid
 3. Gjelsten R Avskrekking etter den kalde krigen
 4. Gjelsten R 2010 Missiltorpedobåtenes plass i dag
 5. Gjelsten R Oversikt over aktuelle arbeider
 6. Gjelsten R Melien TJ Fredstid â hvordan beskytter vi v à re sj à omr à der
 7. Gjelsten R Doktrinebegrepet og norsk maritim doktrine under og etter den kalde krigen
 8. Gjelsten R 2001 Nytte og bruk av maritime styrker en litteraturoversikt
 9. Forsvarets maritime kapasiteter 2003
 10. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner 2002
 11. Gjelsten R 2010 Hvorfor satse på ubåter
 12. Berggrav J 2004 Forsvarsperspektiver i nord
 13. Boerresen J 2009 Evne til innsats regjeringens nye strategiske konsept for Forsvaret NMT 0909
 14. Boerresen J 2008 Hvorfor MT Ber NMT 0812