logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Sjøkrigshistorisk ressursbibliotek

Tilbake

  1. Terjesen B 2008 Slaget ved Alvøen 1808 05 16 Beretning
  2. Pettersen Th 1994 Kommandantboligen i Gravdal
  3. Sommerfelt Pettersen J
  4. Pettersen Th 1993 Flateplanens historie
  5. Gjelsten R 2011 Marinens beredskap 1960 90 Kampklar i Nordflåtens skygge
  6. Kjelstrup HC 2009 Minneord Carsten Tank Nielsen
  7. Ongre A Et al 2010 Tuberkulose blant sjøfolk fra yrkesrisiko til fravær men fortsatt navalmedisinsk utfordring
  8. Gjelsten R 2010 Sjøforsvarets historie 1960 2010 en kortversjon