Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Skriv til politikerne fra SMS

I denne mappen finner dere SMS sine innspill til diverse politikere vedrørende saker som har betydd og fortsatt betyr mye for SMS, og Sjøforsvarets tarv og utvikling.

Tilbake