logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Dato kommer! Frokostforedrag: Mulig endringer i styring og innretning av forsvarssektoren - oppdatering

Tilbake

Mulig endringer i styring og innretning av forsvarssektoren fikk vi en orientering om i fjor av Departementsråd Frede Hermansen. Han kommer tilbake til Sjaluppen og orienterer hvordan blir disse endringer blir.

Påmelding

  • Sjaluppen, Haakonsvern
  • 16. juli 2024, 11:09 - 11:09
  • SMS Bergen

Egg og bacon serveres fra 0730.

Påmelding innen kl. 1200 dagen før.