Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse

Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen. Foto: Forsvaret 

Kontaktkonferanse

Kontaktkonferansen er et møte med alle kontaktpersoner og inviterte ressurspersoner i Sjømilitære Samfund i den hensikt å utveksle informasjon og planlegge foreningens videre strategi.

Kontaktkonferansen bestemmer også tema for neste Sjømaktseminar. Kontaktkonferansen avholdes hvert annet år.

Referat fra tidligere kontaktkonferanser

Se også: Arkivet