Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse

Loggbok

Nedenunder føres en logg over arrangementer gjennomført av Sjømilitære Samfund. Loggen er ført i omvendt kronologisk rekkefølge.

 1. 2017-03-01 Kveldsforedrag, Kommandantboligen i Gravdal (Laksevåg) - Det årlige foredraget fra FMIN, Ine Eriksen Søreide.
 2. 2017-02-17 Frokostforedrag, Sjaluppen (Loddefjord) - ved Odd Magne Nilsen
 3. 2016-12-02 Frokostforedrag, Sjaluppen (Bergen) - ved KK Petter Hellesen, Sjef MJK
 4. 2016-11-15 Kveldsforedrag, Kommandantboligen Gravdal (Bergen) - ved Håkon Blankenborg
 5. 2016-09-13 Kveldsforedrag, Kommandantboligen i Gravdal (Bergen) - ved FSJ Adm. Haakon Bruun-Hanssen
 6. 2016-08-07 Sjømaktsseminaret 2016, Ulvik (Ulvik i Hardanger) - SMS
 7. 2016-06-10 Sommerfest på Briggen, Briggen (Bergen) - Sommerfest 2016
 8. 2016-06-10 Frokostforedrag, Sjaluppen (Loddefjord) - av Sjefprest i Sjøforsvaret, KK Gudmund Waaler.
 9. 2016-06-01 Vinsmaking, Madam FRA, Sverresborg (Bergen) - Velkommen til vårens vinsmaking
 10. 2016-05-31 Kveldsforedrag, Kommandantboligen (Laksevåg) - Ved SJ E, Generalløytnant Morten Haga Lunde
 11. 2016-05-17 SMS 17 mai arrangement, Bryggen (Bergen) - Bekransning Shetlands-Larsen og frokost på Statsraad Lehmkuhl
 12. 2016-05-08 Markering av 8 mai i Oslo, Orlogsgasten (Oslo) - Markering av Sjøforsvarets Veteraner ved Orlogsgasten.
 13. 2016-05-04 Frokostforedrag, Sjaluppen (Loddefjord) - av Flaggmester Kristian Tallerås
 14. 2016-04-15 Marinens dag, Kommandantboligen (Bergen) - ved Sjefen for Kysteskadren
 15. 2016-03-31 SMS Generalforsamling 2016, Sjøkrigsskolen (Laksevåg) - av styret
 16. 2016-02-26 Frokostforedrag, Sjaluppen (Bergen) - "Forskning i Nordområdene" av Kapteinløytnant Grøneng Aase
 17. 2016-02-23 Kveldsforedrag, Kommandantboligen (Bergen) - av Forsvarsattaché til Tyrkia, Oberst Espen Sanna
 18. 2016-02-05 Frokostforedrag, Sjaluppen (Bergen) - "Info om ny etat, forsvarsmateriell" av Generalmajor Dag Hugo Stølan.
 19. 2016-01-26 Kveldsforedrag, Kommandantboligen (Bergen) - "Fremtidens forsvar i en krevende tid" av Forsvarsminister Ine-Marie Eriksen Søreide
 20. 2016-01-22 Frokostforedrag, Sjaluppen (Bergen) - "Den nye Forsvarsdoktrinen for maritime operasjoner" av Per Kartvedt.
 21. 2016-01-16 Nyttårsball, Sjøkrigsskolen (Laksevåg) - Ansvarlig planlegger: Orlogskaptein Ole Henrik Taasen.
 22. 2015-12-15 Frokostforedrag, Sjaluppen (Bergen) - Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: "Mental trening i regi av NIH for prestasjonsgrupper som inkluderer Forsvaret, resultater og hvordan dette brukes" av KL Anders Meland. Meld deg på for interessant foredrag med ekte sjømannsfrokost; egg og bacon! (samt grønnsaker. Husk fem om dagen!). Serveringen starter 0750.
 23. 2015-12-04 Stiftelsesmiddag, Samfundsbygningen (Horten) - Stiftelsesmiddagen fredag 4.desember 2015 gjennomføres i Samfundsbygningen, Karljohansvern, og markerer at det er 180 år siden etableringen av Sjømilitære Samfund i Fredriksvern. Fremmøte til vanlig tid i Samfundsbygningen kl 1830.
 24. 2015–12–04 Samfunsbygningen, Karljohansvern. Sjømilitære Samfunds Stiftelsesmiddag. Påmelding nødvendig.
 25. 2015–11–20 Kl 0800 Sjaluppen, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. “NATO’s strategiske situasjon - utfordringer og løsninger” av Flaggkommandør Helseth. Påmelding nødvendig.
 26. 2015–11–06 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. BMS årsmiddag. Påmelding nødvendig.
 27. 2015–11–02 til 2015–11–03 Solstrand Hotell, Marineingeniørenes Harland Seminar Påmelding nødvendig.
 28. 2015–10–30 Kl 0800 Sjaluppen, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. “Styrking av Sjøforsvarets beredskap og operative evne” av stabssjef SST, Fkom Nils Andreas Stensønes. Påmelding nødvendig.
 29. 2015–10–27 Kl 1930 Kommandantboligen, Kveldsforedrag (Felles med BMS). “Spesialstyrkenes utvikling i lys av FMR” av Admiral Holthe. Påmelding ikke nødvendig.
 30. 2015–10–15 Kl 1900 Madam FRA, Vinaften. Påmelding nødvendig.
 31. 2015–10–02 Kl 0800 Sjaluppen, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag.
 32. “I operasjoner, eller i forberedelser til operasjoer” av Flaggkommandør Sandquist. KANSELLERT!
 33. 2015–09–21 Kl 1900 Høgskolen i Harstad, Kveldsforedrag. “Fremtidens kystforsvar” av Ståle Ulriksen
 34. 2015–09–15 Kl 1930 Kommandantboligen, Kveldsforedrag (Felles med BMS). “Rekrutering til IS” av Øyvind Strømmen. Påmelding ikke nødvendig.
 35. 2015–09–11 Kl 0800 Sjaluppen, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. “Første Skjold-klasse i FOST” av Kommandørkaptein Rune Lauritsen. Påmelding nødvendig.
 36. 2015–06–16 Kl 0800 Sjaluppen, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. “Utfordringene i Nord - nærmere bestemt Svalbard” av Ståle Ulriksen. Påmelding nødvendig.
 37. 2015–05–21 Kl 1900, Madam Fra, Vinaften. Påmelding nødvendig.
 38. 2015–05–17 Kl 0900, Shetlands-Larsens brygge, Vågen, 17.mai frokost. Påmelding nødvendig.
 39. 2015–04–14 Kommandantboligen, Kveldsforedrag. “Kursendring og vanskelige valg - et forsvar med høyere operativ evne” av Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide. Påmelding ikke nødvendig.
 40. 2015–04–10 Sjaluppen, Frokostforedrag. “Forsvarets strategiske konsept og FMR” av Stabssjef SST. Påmelding nødvendig.
 41. 2015–03–24 Sjøkrigskolen, Debattaften. “Utdanning i Sjøforsvaret” Påmelding nødvendig dersom du ikke har adgangskort til Haakonsvern/Sjøkrigsskolen.
 42. 2015–03–13 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. “Opprustning i Russland generelt, og i den Russiske marine spesielt” av Sjef FFI, John-Mikal Størdal. Påmelding nødvendig.
 43. 2015–02–20 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Marinens Jegervåpen - “I Marinen for Sjøforsvaret” av Sjef MJV, KK Jon Ivar Kjellin. Påmelding nødvendig
 44. 2015–01–30 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. “Stridsevne krever sanitet” av Sjef Forsvarets sanitet, Kadm Jan Sommerfelt-Pettersen. Påmelding nødvendig
 45. 2015–01–17 Kl 1800. Sjøkrigsskolen. Sjømilitære Samfunds Nyttårsball. Påmelding nødvendig
 46. 2015–01–20 Kl 1930 Bergenhus, festningsmuseet, 3. etg. Kveldsforedrag. “Rapport fra Ukraina” av Norges Forsvarsattaché for Ukraina, KK Hans Petter Midttun. Påmelding ikke nødvendig.
 47. 2014–12–05 Kl 1830 Samfundsbygningen, Karljohansvern. Sjømilitære Samfunds Stiftelsesmiddag. Stiftelsesmiddagen markerer at det er 179 år siden etableringen av Sjømilitære Samfund i Fredriksvern. I den anledning inviterer Sjømilitære Samfund til kirkeparade i Marinekirken, Karljohansvern, med avmarsj Samfundsbygningen kl 1715. De som ikke ønsker å delta i paraden, møter til vanlig tid i Samfundsbygningen kl 1830. Påmelding nødvendig.
 48. 2014–11–11 Kl 1830 Kommandantboligen, Kveldsforedrag arrangert i samarbeid med BMS. “En ny sikkerhetspolitisk orden?” Av Formann for utenriks - og forsvarskomitèen Anniken Huitfeldt. Påmelding ikke nødvendig.
 49. 2014–11–14 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Inntrykk, erfaringer og resultater fra verdens største marineøvelse RIMPAC inkludert NSM skyting av Kommandør Kvisgård, StSj NorTG og KK Per Rostad, Sjef FNAN Påmelding nødvendig.
 50. 2014–10–30 Kl 1900 Madam FRA, Sverresborg, Vinaften. Påmelding nødvendig.
 51. 2014–10–24 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. BMS årsmiddag. Se forsiden for generell informasjon og påmelding.
 52. 2014–10–28 Kl 1700 Sjøkrigsskolen, Debattaften. Kvinner og menn sammen for forsvaret, i samarbeid og samspill. Påmelding ikke nødvendig.
 53. 2014–10–17 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Et pust av kald krig - SNMCMG1 deployert i Baltikum som NATOs første respons på Russisk aggresjon i Ukraina av Sj 1.MR OK Erik Otterbu Påmelding nødvendig.
 54. 2014–09–30 Kl 1930 Kommandantboligen, Kveldsforedrag arrangert i samarbeid med BMS. Hvordan få full effekt av vår struktur og bli Europas mest effektive marine? Av Generalinspektøren for Sjøforsvaret, Kontreadmiral Saunes.
 55. 2014–09–19 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Sjøheimvernet, status og utvikling ved Generalinspektøren for Heimvernet, Generalmajor Raabye.
 56. 2014–08–27 Kl 1300 Ulvik, Sjømaktseminar nr 14, 2014, Norsk Sjømakt 200 år - Status og utvikling. Påmelding nødvendig.
 57. 2014–06–13 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern, Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Erfaringer fra perioden som sjef for NATO styrke ved flaggkommandør Stensønes. Påmelding nødvendig.
 58. 2014–06–13 Kl 1800. Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Sommerfest. Påmelding nødvendig.
 59. 2014–05–23 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Rapport fra Syria og det dansk-norske oppdraget ved kommandør Svein Erik Kvalvaag. Påmelding nødvendig.
 60. 2014–05–22 Kl 1900 Kantinen Madame FRA, Sverresborg, Bergenhus festning.Sjømilitære Samfunds Vinaften. Temaledere Orlogskaptein John Håkan Mårtensson og Trond Sjursen. Påmelding nødvendig.
 61. 2014–05–17 Kl 0900 Kransenedleggelse ved statue Shetlands-Larsen etterfulgt av frokost ombord på KNM Statsraad Lehmkuhl. Påmeldingen er fulltegnet.
 62. 2014–05–08 Kl 0900. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Seremoni med kransenedleggelse. Påmelding ikke nødvendig.
 63. 2014–05–06 Kl 1800 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Kveldsforedrag. Konflikten i Syria ved generalmajor Robert Mood. Påmelding ikke nødvendig.
 64. 2014–04–24 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. Årsmøte i Bergen Militære Samfunn. Påmelding ikke nødvendig.
 65. 2014–04–11 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag.Avdelingsbefalsordningen ved kommandørkaptein Dan Søraa. Påmelding nødvendig.
 66. 2014–04–09 Kl 1700–1900. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns årlige vårdugnad. Håper på godt frammøte og godt arbeidsvær. Påmelding ikke nødvendig.
 67. 2014–03–27 Kl 1800. Sjøkrigsskolen. Sjømilitære Samfunds Generalforsamling. Kvelden avsluttes med biffaften som krever på påmelding. Påmelding nødvendig.
 68. 2014–03–21 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Utfordringer fro FLO ved adm dir Petter Jansen. Påmelding nødvendig.
 69. 2014–03–11 Kl 1830 Sjøkrigsskolen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Debattaften. Tema: Takhøyden i Forsvaret. Personalsjefen i Forsvaret, Ombudsmannen i Forsvaret og lederen for den største befalsorganisasjonen i Forsvaret, BFO, innleder til debatt. Ordstyrer Gunnar Vetlejord. Påmelding ikke nødvendig, men hvis du ikke har adgang til Sjøkrigsskolen bes du sende en mail og melde deg på til generalsekretæren på SMS1835@broadpark.no
 70. 2014–02–07 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. KNM Oslos forlis, Hva lærte vi? ved kommandørkaptein Christian Irgens. Påmelding nødvendig.
 71. 2014–01–18 Kl 1800. Sjøkrigsskolen. Sjømilitære Samfunds Nyttårsball. Påmelding nødvendig.
 72. 2014–01–17 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Erfaring fra Aden-bukten ved flaggkommandør Henning Amundsen.
 73. 2013–12–11 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Nytt logistikkfartøy ved Kommandørkaptein Christian Irgens. Påmelding nødvendig.
 74. 2013–12–06 Kl 1830 Samfundsbygningen, Karljohansvern. Sjømilitære Samfunds Stiftelsesmiddag. Stiftelsesmiddagen markerer at det er 178 år siden etableringen av Sjømilitære Samfund i Fredriksvern. I den anledning inviterer Sjømilitære Samfund til kirkeparade i Marinekirken, Karljohansvern, med avmarsj Samfundsbygningen kl 1715. De som ikke ønsker å delta i paraden, møter til vanlig tid i Samfundsbygningen kl 1830. Påmelding nødvendig.
 75. 2013–11–12 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Kveldsforedrag. Asia. Potensielle konflikter/maritim opprustning ved Ståle Ulriksen, Assisterende direktør Norsk Utenrikspolitisk Institutt og forsker ved Sjøkrigsskolen. Påmelding ikke nødvendig.
 76. 2013–11–07 til 2013–11–08 Harlan seminar, Solstrand Hotell.
 77. 2013–10–22 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Debattaften. Møte med Sjef Marinejegerkommandoen, Sjef Delta og Politimesteren i Hordaland. Påmelding ikke nødvendig.
 78. 2013–10–24 Kl 1900 Kantinen Madame FRA, Sverresborg, Bergenhus festning. Sjømilitære Samfunds Vinaften. Temaledere Orlogskaptein John Håkan Mårtensson og Trond Sjursen. Påmelding nødvendig.
 79. 2013–10–04 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Norske krav i Sørishavet - utfordringer for Sjøforsvaret ved kapteinløytnant Johnny Grøneng Aase. Påmelding nødvendig.
 80. 2013–09–17 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Kveldsforedrag. Kontreadmiral Bernt Grimstvedt, Generalinspektøren for Sjøforsvaret. FFI sin endelige rapport om personellsituasjonen i Sjøforsvaret. Påmelding ikke nødvendig.
 81. 2013–09–06 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. Haakonsverns videre utvikling – Jegerbukten og øvrige prosjekter ved Sjef HOS, Kommandør Åsmund Andersen. Påmelding nødvendig.
 82. 2013–08–27 Kl 1800 Sjøkrigsskolen. Sjømilitære Samfunds Debattaften. Innledere til debatt: Mer informasjon kommer. Tema: Partipolitisk forsvarsdebatt – Valg 2013. Ordstyrer: Gunnar Vetlejord. Sosialt samvær etter foredraget. Påmelding ikke nødvendig.
 83. 2013–06–14 Kl 1800. Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Sommerfest. Påmelding nødvendig.
 84. 2013–06–07 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Økt fremtidig kampkraft gjennom ivaretagelse av våre veteraner av Kommandør Arnth Lien, Nestkommanderende Kysteskadren. Påmelding nødvendig.
 85. 2013–05–23 Kl 1900 Kantinen Madame FRA, Sverresborg, Bergenhus festning. Sjømilitære Samfunds vinaften. Temaleder: Orlogskaptein John Håkan Mårtensson. Påmelding nødvendig.
 86. 2013–05–17 Kl 0900 Kransenedleggelse ved statue Shetlands-Larsen etterfulgt av frokost ombord på KNM Statsraad Lehmkuhl. Påmelding nødvendig til frokosten.
 87. 2013–04–30 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Foredragsaften. Russland sin Ambassadør til Norge. Påmelding ikke nødvendig. Sosialt samvær etter foredraget.
 88. 2013–04–12 Kl 1830 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfund sin messeaften for Sjøforsvaret. 12. april 1814 ble Marinen grunnlagt og endelig skal vi markere dette skikkelig i Bergen. Påmelding nødvendig.
 89. 2013–04–05 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Tema: Mediekampanjen ”For alt vi har. Og alt vi er” – strategien, arbeidet og resultatet. Stine Barclay Gaasland, Kampanjeansvarlig ved Forsvarets Mediesenter. Påmelding nødvendig.
 90. 2013–03–21 Kl 1800 Sjøkrigsskolen. Generalforsamling med påfølgende biffaften. Påmelding nødvendig til biffaften.
 91. 2013–01–25 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Tema: Sikkerhetskultur i Sjøforsvaret. Orlogskaptein Bjørn-Ove Stikholmen. Påmelding nødvendig.
 92. 2013–01–12 Kl 1800. Sjøkrigsskolen. Sjømilitære Samfunds Nyttårsball. Påmelding nødvendig.
 93. 2013–01–11 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Tema: Task Force Personell - anbefalinger gitt i rapporten. Orlogskaptein Brynjar Grimholt, SST/P. Påmelding nødvendig.
 94. 2012–12–14 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Tema: Fra sensordata til operative beslutninger. Forsker Trygve Sparr, FFI.
 95. 2012–12–07 Kl 1830 Samfundsbygningen, Karljohansvern. Sjømilitære Samfunds Stiftelsesmiddag. Stiftelsesmiddagen markerer at det er 177 år siden etableringen av Sjømilitære Samfund i Fredriksvern. I den anledning inviterer Sjømilitære Samfund til kirkeparade i Marinekirken, Karljohansvern, med avmarsj Samfundsbygningen kl 1715. De som ikke ønsker å delta i paraden, møter til vanlig tid i Samfundsbygningen kl 1830.
 96. 2012–11–09 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: NSM prøveskyting – hvordan gikk det og veien videre. Kongsberg.
 97. 2012–11–01–02 Harlans Seminar, Solstrand Fjordhotell.
 98. 2012–10–26 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Hvordan ser forsvarets ledere på seg selv – holdninger til media. Fredrik Græsvik, utenriksjournalist i TV2.
 99. 2012–10–25 Kl 1900 Kantinen, Sverresborg, Bergenhus festning. Sjømilitære Samfunds vinaften. Temaleder: Orlogskaptein John Håkan Mårtensson. Påmelding her.
 100. 2012–10–02 Kl 1900 Sjøkrigsskolen. Sjømilitære Samfunds Debattaften. Tema: Personellflukt i Sjøforsvaret. Løytnant Kim Aasland, Kystvakten og artikkelforfatter Orlogskaptein Brynjar Grimholdt, Støforsvarsstaben og Frank Brundtland, FFI. Påmelding ikke nødvendig. Servering i pausen.
 101. 2012–08–30 Sjømaktseminar nr 13 i Ulvik. Norsk sjømakt - Marinens rolle.
 102. 2012–08–29 Ubåtseminar, Ulvik.
 103. 2012–08–24 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Flaggkommandør Thomas T. Wedervang, Sjef Sjøforsvarets Skoler. Tema: Seleksjon og utdanning i Sjøforsvaret – hvordan tenker vi?
 104. 2012–06–15 Kl 1800. Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Sommerfest.
 105. 2012–06–08 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: FFI. Innledere: Connie Elise Solberg, forsker, FFI, Roald Otnes, forsker, FFI.Tema: Kommunikasjon under vann. Påmelding her.
 106. 2012–05–22 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Debattaften. Amerikas forente stater (USA) sin Ambassadør til Norge, Barry B. White.Tema: USA sitt syn på utviklingen i verden - tilpassingen av marinen.
 107. 2012–05–17 Kl 0900 Kransenedleggelse på Shetlands-Larsens Brygge med påfølgende frokost ombord på KNM Statsraad Lehmkuhl.
 108. 2012–05–03 Kl 1900 Kantinen, Sverresborg, Bergenhus festning. Sjømilitære Samfunds vinaften.Temaleder: Orlogskaptein John Håkan Mårtensson.
 109. 2012–05–08 Kl 0900 Kommandantboligen, Gravdal. BMS Seremoni med kransenedleggelse. Påmelding ikke nødvendig.
 110. 2012–04–26 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Årsmøte i BMS.
 111. 2012–04–27 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Kommandørkaptein Svein Jarle Jacobsen, Sjef Sjøheimevernskommandoen. Tema: Det nye Heimevernet og dets maritime kapasiteter.
 112. 2012–04–19 Kl 1700–1900 Kommandantboligen, Gravdal. BMS’ årlige vårdugnad. Håper på godt frammøte og godt arbeidsvær
 113. 2012–04–13 Kl 1830 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfund sin Messeaften for Sjøforsvaret. 12. april 1814 ble Marinen grunnlagt og endelig skal vi markere dette skikkelig i Bergen. Last ned invitasjon her. Påmelding her.
 114. 2012–04–12 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. BMS kveldsforedrag. Oberstløytnant Benedikte Haslestad. Tema. Forsvarets veteranarbeide. Påmelding ikke nødvendig.
 115. 2012–03–29 Kl 1800 Sjøkrigsskolen. Generalforsamling med påfølgende biffaften. Påmelding til bare generalforsamling ikke nødvendig. Les innkalling og beretning her.
 116. 2012–03–09 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Beredskapsleder i Statoil, Gunnar Sundnes.Tema: En plattform i Nordsjøen: Beredskap sett opp mot terroranslag og ulykker.
 117. 2012–03–01 Kl 1900–2100 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Debattaften. Innledere til debatt: Kommandørkaptein Tor Hugo Bauge, Forsvarets liaison til Politidirektoratet. Politi inspektør Per Jacob Solhaug, liaison til Forsvarets Operative Hovedkvarter. Tema: Terrorberedskap i Norge - samarbeid politi og forsvar.
 118. 2012–01–20 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Asle Toje, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Tema: Slutten på den norske engasjementspolitikken – fra idealisme til realpolitikk.
 119. 2012–01–12 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Kveldsforedrag. Leder i Stortingets utenriks- og forsvarskommite. Ine Marie Eriksen Søreide. Tema: Ikke fastlagt. Påmelding ikke nødvendig.
 120. 2012–01–14 Kl 1800 Sjøkrigsskolen. Sjømilitære Samfunds nyttårsball.
 121. 2011–12–09 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: FFI-forum. Tema: Påvirker sonarbruk havmiljø, og hva med vica versa? av Petter Kvadsheim som har ledet “Sonar & Havmiljø” prosjekteneog er sjefsforsker ved FFI, avdeling Maritime systemer i Horten.
 122. 2011–12–02 Kl 1745 Kirkeparade, oppmøte utenfor Samfundsbygningen. Kl 1845 Samfundsbygningen, Karljohansvern. Sjømilitære Samfunds Stiftelsesmiddag.
 123. 2011–11–29 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Kveldsforedrag. Riksrevisor Jørgen Kosmo. Tema: Riksrevisjonens rapport om Forsvaret.
 124. 2011–11–25 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Orlogskaptein Geir O. Venemyr. Tema: Forsvarets nye 360 grader lederutviklingskonsept.
 125. 2011–11–15 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Foredragsaften. Flaggkommandør Geir A. M. Osen, tidligere forsvarsattache i Moskva. Tema: Inntrykk etter fire år i Moskva.
 126. 2011–11–03–04 Harlans Seminar, Solstrand Fjordhotell.
 127. 2011–10–20 Kl 1900 Kantinen, Sverresborg, Bergenhus festning. Sjømilitære Samfunds vinaften.Temaleder: Orlogskaptein John Håkan Mårtensson.
 128. 2011–10–20 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Kveldsforedrag. Oberstløytnant Bård R Solheim, Norsk styrkesjef. Tema: Operasjon Libya.
 129. 2011–10–21 Kl 0800–0900. Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Kontreadmiral Louise Dedichen, Sjef Forsvarets Høgskole. Tema: Forsvarets Høgskole.
 130. 2011–10–04 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Debattaften. Forsker Helge Lurås, NUPI og Statssekretær Roger Ingebrigtsen, FD. Tema: Sjøforsvarets deltakelse i internasjonale operasjoner.
 131. 2011–09–16 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Flaggkommandør Arild Inge Skram. Tema: Kystvakten i dag status og utfordringer.
 132. 2011–09–06 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Foredragsaften. Kinas Ambassadør til Norge Gouquiang Tang. Tema: Utviklingen i verden sett med kinesiske øye - oppbyggingen av marinen.
 133. 2011–06–17 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Sommerfest. Over 100 deltagere!
 134. 2011–05–20 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Forsker Kjell Olav Nystuen. FFI-forum: Cyberspace i grensesnitt mellom teknologi og menneske - med Google og Apps i krigen.
 135. 2011–05–17 Kl 0900 Kransenedleggelse på Shetlands-Larsens Brygge med påfølgende frokost ombord på KNM Statsraad Lehmkuhl.
 136. 2011–05–10 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Diskusjonsaften: Tema er Sjøfarts - og marinebyen Bergen. Innledere: Trude Drevland, Varaordfører i Bergen ” Er marinen synlig nok i Bergen?” Helge Olsen, Odfjell SE og Arnstein Øvsthus, GC Rieber Shipping AS, fra styret i Bergens Rederiforening ”Sjøforsvarets betydning for Bergen som Sjøfartsby” Henning Amundsen, Sjef Kysteskadren ” Sjøfartsbyens Bergen sin betydning for Sjøforsvaret”
 137. 2011–04–15 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Flaggkommandør Henning Amundsen, Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret?
 138. 2011–04–14 Kl 1900. Sjøkrigsskolen. Sjømilitære Samfunds vinaften. Temaleder: Orlogskaptein John Håkan Mårtensson.
 139. 2011–03–31 Kl 1800 Sjøkrigsskolen. Generalforsamling med påfølgende biffaften.
 140. 2011–03–11 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Administrerende direktør Ole Hope, Norges Handelshøyskole: Endringer, hvorfor ikke alt blir som planlagt – Et mellomleder perspektiv.
 141. 2011–03–10 Kl 1500–1700. Inge Steenslands auditorium, Sjøkrigsskolen . Sjømilitære Samfunds middagsforedrag: Russland og nordområdene. Innledere: Forsker Kristian Åtland (FFI) og Flaggkommandør (P) Jacob Børresen.
 142. 2011–02–18 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Generalinspektøren i Sjøforsvaret, Kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen: Utviklingen av Sjøforsvaret.
 143. 2011–01–08 Sjømilitære Samfunds Nyttårsball. Håkonshallen. Leder ballkomiteen: Orlogskaptein Kristin Arntzen Andersen. 285 deltagere.
 144. 2010–12–10 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Forsker Tor Bukkvoll, FFI. Tema: Dagens russiske sikkerhets- og forsvarspolitikk.
 145. 2010–12–03 Kl 1845 Samfundsbygningen, Karljohansvern. Sjømilitære Samfunds Stiftelsesmiddag. I den anledning inviterer Sjømilitære Samfund til kirkeparade i vår gamle garnisonskirke med fremmøte / avmarsj Samfundsbygningen kl 1745. De som ikke ønsker å delta i paraden, møter som vanlig i Samfundsbygningen kl 1845.
 146. 2010–11–25 Kl 1900. Sjøkrigsskolen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Debattmøte. Tema: Økonomistyring i Forsvaret. Møtet blir en paneldebatt. Paneldeltagerne er KL Helge Olav Nygard, virksomhetskontroller for Fregattvåpenet, OK Gunnstein Bruåsdal, avdelingsleder logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen og ansvarlig for Forsvarets felles bachelorutdanning, KOM Bjørge Aase, han har mange års erfaring som leder for forsvarsstabens økonomiseksjon. Paneldeltagerne gis 15 min til innledning, deretter blir det debatt.
 147. 2010–11–12 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Sanitetsinspektør Kommandør Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen og Sjefsprest i Sjøforsvaret Kommandørkaptein Leif Tore Michelsen. Tema: Når krisen inntreffer – hva skjer?
 148. 2010–10–21 Kl 1900 Sjøkrigsskolen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Vin aften. Temaleder: Orlogskaptein Håkan Mårtensson.
 149. 2010–10–15 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Sjef Sjøforsvarets Baser, kommandør Aasmund Andersen ”Haakonsvern orlogsstasjon – Status og utvikling””. Påmelding her.
 150. 2010–09–24 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: SJ SSK, FKOM Bernt Grimstvedt ”Seleksjon til Sjøforsvarets utdanningsordning”
 151. 2010–09–16 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. Sjømilitære Samfunds Debattmøte. Tema: Nordisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Innledere: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen. Kommandørkaptein Svein Erik Kvalvåg, Forsvarsdepartemente.
 152. 2010–09–02–03 Sjømilitære Samfunds Sjømaktseminar nr. 12, Ulvik. Nordområdene i et sjømaktsperspektiv.
 153. 2010–08–12 Kl 1900–2100. KNM Statsraad Lehmkuhl, Oslo. I 2010 er det 50 år siden Sjøkrigsskolen åpnet i Bergen. Samtidig markerer Sjømilitære Samfund 175 år siden etableringen i Fredriksvern 4.desember 1835. Som ledd i markeringen av begge disse begivenheter inviterer Sjømilitære Samfund medlemmer med ledsager til mottagelse om bord seilskipet Statsraad Lehmkuhl i Oslo havn.
 154. 2010–06–25 Kl 2000. Karljohansvern, Horten. Fyrverkerikonsert og meget mer.
 155. 2010–06–11 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Sommerfest. Arrangeres av Bergen Militære Samfunn i samarbeide med Sjømilitære Samfund.
 156. 2010–05–28 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: FFI-Forum. Richard B. Olsen, Sjefsforsker ved FFI, foredrar om AISSat–1 .
 157. 2010–05–28 Kl 1700. Den planlagte sjøhistoriske seilasen med KNM Hitra førstkommende fredag 28. mai må dessverre kanselleres da fartøyet ikke er seilingsklar. Som en god erstatning for dette arrangementet planlegger vi i samme tidsrom en sjøhistorisk byvandring rundt Nordnes med Arild Marøy Hansen fre Bergen Sjøfartsmuseum. Fremmøte på Verftet USF kl 1700. Temaleder: Arild Marøy Hansen, Sjøfartsmuseet.
 158. 2010–05–17 KL 0900 Bekransning av Shetlands-Larsen statue med påfølgende frokost ombord på KNM Statsraad Lehmkuhl. Kl 1400 Jubileumskonsert for hele familien i Grieghallen ved Forsvarets Musikkorps Vestlandet med en rekke flotte solister.
 159. 2010–05–07 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Marinen under lupen. Utvekslingsoffiserer fra USA og Nederland belyser styrker og svakheter av LT De Junge (NL) og LT Hamm (USA).
 160. 2010–05–06 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. SMS Diskusjonsaften. Tema: Lederseleksjon i Sjøforsvaret. Innledere: Roar Espevik (Hovedlærer ledelse Sjøkrigsskolen), Cato Rasmussen (Sjøkrigsskolen), Anders Lekven (Personellsjef i Sjøforsvaret).
 161. 2010–04–29 Kl 1900 Sjøkrigsskolen, Gravdal. SMS Vin aften. Temaleder: Orlogskaptein H&˚kan Mårtensson.
 162. 2010–03–25 Kl 1800. Sjøkrigsskolen, Inge Steenslands auditorium, Gravdal. Generalforsamling Sjømilitære Samfund. Kl 1930 Biffmiddag i spisemessen for påmeldte.
 163. 2010–03–19 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Operativ logisitikk - status og veien videre i Sjøforsvaret - KK Rune Fromreide - Sjef Marinens logistikkvåpen.
 164. 2010–02–18 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Utvikling av europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk - konsekvenser for Norge. Hovedinnleder: Bjørn-Olav Knutsen, Forsker FFI.
 165. 2010–02–12 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Erfaringer fra Operasjon Atalanta. KK Ole Morten Sandquist, Skipssjef KNM Fridtjof Nansen.
 166. 2010–01–09 SMS Nyttårsball. Sjøkrigsskolen. Leder ballkomiteen: Orlogskaptein Kristin Arntzen Andersen.
 167. 2009–12–04 Kl 1830 Samfundsbygningen, Karljohansvern. Stiftelsesmiddag.
 168. 2009–11–27 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Norges ukjente landskap - hva havbunnen betyr for Forsvaret. Forskningssjef Elling Tveit, FFI.
 169. 2009–11–12 Kl 1900 Sjøkrigsskolen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Gjeldende norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i et kritisk perspektiv. Hovedinnleder er Øystein Steiro med innledning innlegget Alternativ analyse av Norges sikkerhetspolitiske situasjon.
 170. 2009–11–05 til 2009–11–06 Harlan seminar, Solstrand Fjordhotell.
 171. 2009–10–28 Kl 1900 Valhall, Sjøkrigsskolen. SMS Vin aften. Temaleder: Orlogskaptein Håkan Mårtensson.
 172. 2009–10–30 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Glimt fra ubåtvåpenets historie. Forfatter Svein Aage Knudsen.
 173. 2009–09–25 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Heving av U864. Prosjektleder i Kystverket, Hans Petter Mortensholm.
 174. 2009–09–03 Kl 1900 Sjøkrigsskolen. SMS Debattmøte. Tema: Forsvarspolitisk debatt.
 175. 2009–09–04 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Erfaringer fra samtrening med Carrier Strike Group. Kommandørkaptein Hans Petter Midttun.
 176. 2009–06–12 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Sommerfest. Arrangeres av Bergen Militære Samfunn i samarbeide med Sjømilitære Samfund. Her kan du se på og eller laste ned billedene fra sommerfesten.
 177. 2009–06–05 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Prosjekt 6346 - Ny UVB kapasitet etter 2020. Kommandørkaptein Sigurd Smith.
 178. 2009–05–17 Kl 0900 Bekransning bauta Shetlands-Larsen. Frokost ombord på Statsraaden. 205 deltagere!
 179. 2009–05–14 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Kriger i kamuflasje? N&˚r krigerkulturen møter fredsnasjonen. Innleder Professor dr.philos Janne Haaland-Matlary, Department of Political Science (UiO).
 180. 2009–05–08 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Ikke-spredning av kjernevåpenteknologi. Foredragsholdere er forskerne Hanne Brevik og Halvor Kippe, Forsvarets Forskningsinstitutt.
 181. 2009–04–22 Kl 1900 Sjøkrigsskolen. SMS Vin aften. Temaleder: Orlogskaptein Håkan Mårtensson.
 182. 2009–04–02 Kl 1800 Sjøkrigsskolen. Generalforsamling Sjømilitære Samfund. Etterfølges av biffaften.
 183. 2009–02–20 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: NORTG. Kommandør Henning Amundsen.
 184. 2009–02–19 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Piratvirksomheten ved Afrikas Horn. Innledere: Innledere: Seniorforsker Stig Jarle Hansen - NIBR, Jan Didrik Lorentz, Senior Vice President Quality Management,Odfjell, representant fra Sjøforsvaret.
 185. 2009–01–23 Kl 0800–0900 Briggen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Erfaring fra FOST. Kommandørkaptein Ole Morten Sandquist, Sjef KNM Fridjof Nansen.
 186. 2009–01–10 SMS Nyttårsball. Sjøkrigsskolen. Leder ballkomiteen: Orlogskaptein Kristin Arntzen Andersen.
 187. 2008–12–12 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Kystvaktens utfordringer i nordområdet, i det nordområdet som starter ved Dover. Sjef KV SØR - Kommandlrkaptein Yngve Kristiansen.
 188. 2008–11–20 Kl 1800 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Langtidsplanlegging i Forsvaret. Innleder kontreadmiral Arne Røksund.
 189. 2008–11–07 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Naval Strike Missile (NSM). Kommandørkaptein Knut Stormoen og orlogskaptein Stig Klynderud.
 190. 2008–10–30 Kl 1900 Sjøkrigsskolen. Vinaften. Påmelding.
 191. 2008–10–20 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Forsvaret etter Langtidsproposisjonen. Innleder Forsvarssjef General Sverre Disen. Det serveres snitter og kaffe / te etter foredraget. Påmelding er ikke nødvendig, men vi håper på godt fremmøte.
 192. 2008–10–10 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Bærekraft eller forfall? - Forsvaret og den nye langtidsplanen. Forskningssjef FFI - Espen Skjelland.
 193. 2008–09–18 Kl 1800 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Er norske offiserer forberedt for dagens og fremtidens konflikter? Innleder Kommandørkaptein Odd Arne Nissestad. Middag klokken 2030.
 194. 2008–09–12 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. SMS Frokostforedrag: Reservedelslogistikk i en sjømilitær forsyningskjede - En casestudie av UNIFIL - operasjonen. Kapteinløytnant Knut Ove Harlem.
 195. 2008–09–02 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Russland – ubegrensede muligheter og umulige begrensninger. Innleder v.pl. løytnant Olaf Bjørnevold.
 196. 2008 Sjømaktseminar 11 Ulvik Tema: Sjøforsvaret som sikkerhetspolitisk verktøy
 197. 2008–06–13 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. Sommerfest. Arrangeres av Bergen Militære Samfunn i samarbeide med Sjømilitære Samfund.
 198. 2008–05–17 Kl 0900. Kransenedleggelse på Shetlands-Larsens Monument med påfølgende 17. mai frokost på Statsraad Lehmkuhl.
 199. 2008–05–09 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: Saniteten i Sjøforsvaret - operativt nødvendig eller en klamp om foten? Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen.
 200. 2008–04–04 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: Nato Submarine Rescue System. Kommandørkaptein &˚ge Bernt Svendsen og orlogskaptein Tor Harald Nord-Varhaug.
 201. 2008–04–15 Kl 1800 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Status og utfordringer i i Sjøforsvaret. Flaggkommandør Haakon Bruun-Hanssen, Stabssjef Sjøforsvaret.
 202. 2008–04–08 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Politiets sikkerhetstjeneste - organisasjon, oppgaver og utfordringer. Samarbeide med Forsvaret. Politimester Ragnar L. Auglend.
 203. 2008–03–04 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Eterkrigstidens veteraner fra internasjonale operasjoner. Status innen veteranarbeidet. Krav og forpliktelser. Oberst Odd Helge Olsen.
 204. 2008–03–27 Kl 1830 Sjøkrigsskolen. Generalforsamling i Sjømilitære Samfund.
 205. 2008–02–29 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: Det nye Sjøheimevernet. Kommandørkaptein Johan Lefstad.
 206. 2008–02–05 Kl 1800 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Marineoppbygging i det Fjerne Østen – hensikt &‐ Betydning for Europa. Forsker ved Försvarshögskolan i Stockholm og Kommandørkaptein (R) Inge Tjøstheim.
 207. 2008–01–25 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: UK Battlegroup. Orlogskaptein Pål Øistein Hope.
 208. 2007–12–07 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: Sri–Lanka – Maritim geriljakrigføring. Kapteinløytnant Paul Erik Ullereng Bjerke, Kysteskadren.
 209. 2007–11–20 Kl 1800 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Forsvarsstudien 2007 ved Innledning ved kommandørkaptein Per Kartvedt og flagkommandør Jacob Børresen.&nbsaelig;re Samfunds Debattaften. Innledere til debatt: Mer informasjon kommer. Tema: aelig;re Samfund til kirkeparade i Marinekirken, Karljohansvern, med avmarsj Samfundsbygningen kl 1715. De som ikke , sans-serifp;
 210. 2007–11–16 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: P8007 – Sikker tilgang til romsegment for satelittkommunikasjon. Kommandørkaptein Trond Hermansen, FK-KKIS.
 211. 2007–10–26 Kl 0800–0900 Sjøkrigsskolen. Frokostforedrag: Sjøkrigsskolen 190 år. Kommandør Thomas Wedervang.
 212. 2007–09–20 kl 1800 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Økonomisk og politisk utvikling i Kina ved Torstein Hjellum.
 213. 2007–09–14 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: Helikopterintegrasjon. Orlogskaptein Fredrik Bolstad, FLO og orlogskaptein (R) Ole Jacob Nordahl, DNV.
 214. 2007–05–31 Kl 1800 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Hvilket Forsvar trenger Norge? Debatt i Kommandantboligen, Gravdal.
 215. 2007–05–25 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: UNIFIL II. v/MTB Våpenet, KE.
 216. 2007–04–27 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: Logistikk på kjøl v/KK Christian Irgens, FLO. F
 217. 2007–03–27 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Rettsoppgjøret i Hordaland etter andre verdenskrig v/Politimester i Hordaland Ragnar L Auglend.
 218. 2007–03–23 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: Det nye Heimevernet v/OL Helge Orbekk, HV–09.
 219. 2007–02–23 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Frokostforedrag: Strategisk sjøtransport v/KL Morten Berard-Andersen, KE.
 220. 2002013–09–17 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Sja href=oslash;r Arnth Lien, Nestkommanderende Kysteskadren. nbsp;/i 2011–05–17 Kl 0900 Kransenedleggelse pnbsp;helvetica br /7–02–06 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Debattmøte. Tema: Personlige erfaringer og betraktninger etter tjenesten i Afghanistan v/Oberstløytnant Mangersnes, FOHK.
 221. 2006 Sjømaktseminar 10 Ulvik Tema: Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret
 222. 2004 Sjømaktseminar 9 Ulvik Tema: Sjømakt som konfliktløser - nasjonalt og internasjonalt
 223. 2002 Sjømaktseminar 8 Ulvik Tema: Maritimt forsvar av norske interesser
 224. 2000 Sjømaktseminar 7 Ulvik Tema: Anvendelse og utøvelse av sjømakt i det 21. århundre
 225. 1998 Sjømaktseminar 6 Ulvik Tema: Sjømakt i det 21. århundre
 226. 1996 Sjømaktseminar 5 Øystese Tema: Materiellanskaffelser
 227. 1994 Sjømaktseminar 4 Øystese Tema: Kyststaten Norge - Sjøforsvarets rolle
 228. 1992 Sjømaktseminar 3 Øystese Tema: Sjøforsvaret foslash;te. ˚rem mot år 2012
 229. 1990 Sjømaktseminar 2 Øystese Tema: Utdannelse i samfunnet og Sjøforsvaret
 230. 1989 Sjømaktseminar 1 Øystese Tema: Forsvarsstudien

Hva er en logg?

En logg er sekvensielt lagrede data, ofte i kronologisk rekkefølge. Termen kommer fra substantivet loggbok, som igjen stammer fra metoden hvor man lar en stillestående «log» (engelsk for «tømmerstokk», men i dette tilfellet bare en treblokk festet med en tråd på en snelle) flyte etter båten for å måle hastigheten.