Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse 

Marinens dag

Marinen skriver sin historie tilbake til vikingtiden og det er svært naturlig gitt Norges geografi og geostrategiske plassering. I moderne tid ble marinen grunnlagt ved beslutning på Eidsvold den 12. april 1814.

Sjømilitære Samfund ønsker å markere den viktige beslutning som ble tatt på Eidsvold - for snart 200 år siden - med en messeaften i marinebyen Bergen på marinens fødselsdag - den 12 april. Første gang Marinens dag ble arrangert i Bergen med en messeaften i regi av Sjømilitære Samfund var i 2012. Begivenheten vil bli en årviss tradisjon!