logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Motorfabrikken Bergen Engine

Tilbake

Frokostforedrag ved Bergen Engine.

Påmelding.

  • Sjaluppen, Haakonsvern
  • 17. nov. 2023, 08:00 - 09:00
  • SMS Bergen

Storprodusent av maskineri til handelsflåten, som blant annet må møte nye miljøkrav, vil orientere om deres virke.

Påmelding innen kl. 12.00 dagen før.

Det serveres frokost med egg og bacon fra klokken 07.30. Foredraget starter kl. 08.00.

Ta forbindelse med generalsekretær Tom Egil Lilletvedt om du ikke har adgang til Haakonsvern.