logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Sjømaktseminaret 2022

Tilbake

SMS har gleden av å invitere til Sjømaktseminaret 2022. 22. og 23. september 2022 arrangeres Sjømaktseminaret i Bergen.

Billetto

Arrangement

Merk at det er to typer billetter:

 1. Seminarbillett: Inneholder to dagers seminar med lunsj og møtekaffe begge dager. Festmiddag kjøpes utenom.
 2. Festmiddag: Inneholder festmiddag i Haakonshallen på Bergenhus festning torsdag 22. september.

Tema for seminaret er

«Nye strategiske forutsetninger»
og skal gå nærmere inn på strategiske premisser og forutsetninger for Forsvaret. Videre skal seminaret omhandle fellesoperasjoner i det maritime domenet og cyber og space. Det vil også være et panel med Forsvarskommisjonen.

Seminaret har som mål å:

 • Belyse utøvelse av Sjømakt og Sjøforsvarets rolle på havet
 • Skape en faglig, nyttig og hyggelig arena
 • Skape en arena for diskusjon og nettverksbygging mellom Forsvaret, maritim næring og politikere
Vi lover interessante forelesere med meninger! Videre vil Forsvarets ledere og tilsatte være sterkt til stede med bidrag.

Forsvarsindustrien vil, som vanlig, være representert med industrimesse.

Hvem kan delta?

 • Alle kan delta
 • Ansatte i Sjøforsvaret og forsvarssektoren for øvrig
 • Den maritime næringen
 • Politikere
 • Pressen/media

Overnatting

Prisene er eksklusiv overnatting. Overnatting ordnes av den enkelte direkte. Bestillingskode for rom på Radisson Blu Royal Bryggen: NO28057.

Mer informasjon vil komme forløpende på våre hjemmesider og på Facebook.

  Relaterte dokumenter

  1. Program 2022 v2