logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Sommermøte Marineingeniørgruppen

Tilbake

Tema på foredraget er langtidsplan med perspektiver fra Marineingeniør Arild Øydegard og Stabssjef Kai Juvik i FMA/MARKAP.

Påmelding

  • Fritidsmessen på Bergenhus festning
  • 6. juni 2024, 18:00 - 21:00
  • Marineingeniørgruppen

Langtidsplanen legger opp til enorme investeringer i nye fartøyer og andre sjømilitære kapasiteter.
Marineingeniørenes kompetanse inn i dette arbeidet antas å være svært viktig.
Hvilken kompetanse kreves for å realisere langtidsplanen for Sjøforsvaret, og hvordan kan det tilrettelegges for marineingeniørenes rolle nå som FMA skal "siviliseres"?

Perspektiver fra Marineingeniør Arild Øydegard i FD IV og Stabssjef Kai Juvik i FMA/MARKAP.

Det blir servert pizza, og som vanlig, så åpnes baren med mulighet for kjøp av forfriskninger.

Inngang: Gratis