Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse
KNM Rauma deltar på NATO-operasjonen Open Spirit 2015.Foto: Forsvaret.

Ønsker din bedrift og engasjere seg  i Sjømilitære Samfund?

 

Sjømilitære Samfund ser det vedvarende behovet for å gi aktivt bidrag til opplysning om at Norge faktisk og fremdeles er en maritim nasjon. Fra maritim virksomhet henter nasjonen hoveddelen av sine inntekter. I tillegg til å forhindre at episoder får utvikle seg i norsk farvann, må Norge aktivt bidra til at verdenshavene gir grunnlag for trygg skipsfart.

SMS er en landsdekkende forening hvor sivilt-og militært personell kan tegne medlemskap til støtte for vårt motto siden 1835: “For Sjøforsvarets tarv og utvikling”. Gjennom den store interessen sjømaktseminarene bidrar til å utvikle, blir bedrifter og organisasjoner tilbudt å tegne Bedriftsmedlemskap til støtte for virksomheten.

I 2016 er det en rekke bedrifter som på denne måten har bidratt i mer enn 20 år. Hovedstyret Sjømilitære Samfund verdsetter denne støtten som øker foreningens handlefrihet, – men også gir forpliktelser.

Er din bedrift eller organisasjon interessert i medlemskap, vennligst kontakt generalsekretæren:
Epost: gs@sms1835.no