Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

 

Grunnet pandemien og smitteverntiltakene vil alle arrangementer av faglig og sosial art i regi av SMS i Bergensområdet utsettes. Vi kommer tilbake med datoer over ferien. Se her for informasjon vedr. COVID-19.
SMS ønsker alle våre medlemmer en god sommer!

Arrangementer

Våre neste arrangementer. Vis alle


Sommerfest

  • 20. august kl 19:00. Sjømilitære Samfund gjentar suksessen fra tidligere år! Medlemmer av SMS med partner, alene eller med venner inviteres til årets sommerfest.

Om Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Bli medlem → Mer om SMS →

Nyheter

Siste nyheter fra Sjømilitære Samfund. Vis alle


Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen for 2021 ble avholdt i Kommandantboligen, Gravdal 24. mars 2021. Referat og livestream For referat, klikk her for å laste ned. Forsamlingen ble livestreamet, opptaket kan sees ...

Informasjonsside COVID-19

VIKTIG MELDING TIL MEDLEMMER AV SMS Aktiviteten i SMS blir dessverre sterkt preget av den pågående pandemien og derav følgende smitteverntiltak. Således besluttet Hovedstyret i møte 16. september ...

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen har gjort en stor innsats for Sjøforsvaret, Forsvaret og nasjonen siden første nummer kom ut i 1882. Sjømilitære Samfund har på sine nettsider lagt ut Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i fulltekstformat.

Se medlemsblad →