logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Oslo militære samfunn

REFERAT

Dato: 30 mars2022 kl 15:30
Sted: Oslo Sjømilitære Samfund, Myntgaten 3, 0151 Oslo (Sumpen)


1. Valg av dirigent.
Erik Brauner.

2. Valg av referent.
Nils Kjus

3. Årsberetning for SMS-Oslo
Erik leste opp årsberetningen, Vedtatt

4. Årsregnskap for SMS-Oslo.
Vedtatt
Styret fikk i oppdrag å se om det kan være grunn til å endre beløpet for sponsing med bakgrunn i at noen synes middagen er dyr.

Budsjett: Vedtatt

5. Innkommende forslag
Det var ingen innkommende forslag

6. Valg
Formann: Erik Brauner valgt for 1 år
Styremedl-sekretær Knut Holth- Larsen 2 år
Styremedl-Kasserer Nils Kjus 1 år
Styremedl Ola Bøe-Hansen 2 år

Valgkomiteen: Kjell Olsen og Tom Engeli
Revisor: Kirstin Brauner og Tor P, Abrahamsen

Nils Kjus
referent