Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Foto: Kommandantboligen, Gravdal, Bergen, Norway.

Kommandantboligen

Bergen Militære Samfunns bygning - Kommandantboligen på Gravdal - har en lang og interessant histoire. Bygningen er treffsted for alle militære i Bergensområdet.

Høsten 1974 så befalet i Bergensornrådet muligheten til å få egnede klubb og møtelokaler. Det var ialt 13 militærforeninger i Bergensområdet, med tilsammen bortimot 2000 medlemmer. De oppnevnte en gruppe offiserer som dannet et interimstyre. De bærende ideer og tanker var å lage en stiftelse som skulle skape et felles forum for befal som ville gjøre en innsats for å opprettholde forsvarsviljen i regionen, samt fremme kameratskap mellom befal av alle forsvarsgrener gjennom selskapelig samvær. Etter et iherdig arbeide fra interimstyret, og etter blandt annet en befaring av Stortingets Militærkommite, ble det oppnådd enighet om at Kommandantboligen i Gravdal skulle disponeres og brukes slik befalsforeningene hadde foreslått.

Ytterligere informasjon: * Restaurantør Alvøparken Selskapsservice AS. Tlf 55 50 09 70 og 936 56 168. Epost: post@alvoparken.no Web: Nettside

Last ned kontreadmiral Thorleif Pettersens beretning om Kommandantboligens histoire.

Les om Kommandatboligen på Wikipedia