logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Storm maskin 9

SMS og den enkelte

Ingen forening er bedre enn de medlemmer den består av, og ingen forening kan være aktiv over lang tid uten at det er en stadig fornyelse. Derfor er årvåkne og aktive medlemmer en forutsetning for å holde foreningen levende. Medlemmer av SMS har den beste forutsetning for dette, siden medlemmene består av et tverrsnitt av de norske befolkning, og fordi hver enkelt har god skolering og bred erfaring fra en rekke tokt og ulike tjenestesteder. Medlemmer med en slik bakgrunn og vid horisont er et stort aktivum for en forening.

Medlemmer av SMS forutsettes å kjenne den betydning Sjøforsvaret har hatt for landet opp gjennom tidene ved å ivareta sine oppgaver og ved å leve opp til sitt valgsprog: “For Konge, Fedreland og Flaggets heder”. Ikke minst under siste verdenskrig fremmet pliktoppfyllende norske offiserer i handelsflåten og tjenestegjørende i Sjøforsvaret landets interesser på en fremragende måte. Det samme var tilfelle under den kalde krigen, hvor fortene var fullt bemannet og intet fartøy i Marinen gikk fra kai uten å være fullt utrustet for kamp.

Bevisstheten om dette, sammen med kontinuerlig videreutdannelse og omstilling til nye oppgaver og nye tjenestesteder under krav om lojalitet, korrekt opptreden og selvstendig tenkning, gjør at det å være i det norske Sjøforsvaret er noe spesielt. Det er ikke bare det å inneha en stilling, det er like mye en leveform.

Alle yrkesoffiserer, pensjonerte offiserer, elever ved Sjøkrigsskolen, vernepliktige offiserer i Sjøforsvaret i og utenom tjeneste er naturlige medlemmer av SMS. Dessuten er SMS åpen for personer eller bedrifter med tilknytning til eller interesse for totalforsvarsspørsmålet. Alle disse kategorier medlemmer vil ha anledning til å møtes og å bli kjent med hverandre under de mange sammenkomster SMS arrangerer.