logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Sms1835

SMS og samfunnet

Sjømilitære Samfund ble stiftet 4. desember 1835 i Fredriksvern (Stavern).

Det er alltid fare for at de forskjellige avgjørelser som gjøres i samfunnet er basert på et for snevert grunnlag. Derfor trenger alle som administrerer vårt samfunn regelmessige korrektiver og friske innspill fra mennesker og organisasjoner som uttaler seg på et fritt grunnlag.

SMS har rett og plikt til å interessere seg for de avgjørelser som treffes når det gjelder Sjøforsvaret. Avgjørelser som kan virke uheldige, har foreningen anledning til å påtale.

Samtidig har foreningen anledning til å fremme egne anbefalinger i tråd med sin formålsparagraf. Generelt sett bør SMS arbeide for å ivareta Sjøforsvarets rolle for landets sikkerhet, som bærer av vår maritime kultur, som etat for opplæring av unge mennesker, og som utenrikspolitisk instrument for å ivareta suverenitet over våre havområder.

Disse oppgavene søker SMS å fremme gjennom samarbeid med myndigheter og andre foreninger, og videre ved å samle medlemmene til foredrag og diskusjonsaftener. Et viktig ledd i dette er Sjømaktseminaret, som tidligere var i Øystese, men som nå er flyttet til Ulvik i Hardanger. Dette går over tre dager og samler gjester fra de etater som berøres av seminarets tema. Du kan lese mer om sjømaktseminarene her.