Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse
Sjøforsvaret med photoex i Altafjorden, i forbindele med øvelsen Joint Viking. Foto: Forsvaret.

Organisasjoner

Sjømilitære Samfund er navet i et nettverk av grupper og organisasjoner som arbeider for Sjøforsvarets tarv og utvikling.

Dette er kun en liten oversikt over de mange organisasjoner som på en eller annen måte arbeider for Sjøforsvarets tarv og utvikling.