Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Marinens Sanitetsoffisersforening

Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF) er en av Sjømilitære Samfunds faggrupper. Foreningen er et nettverk for stadig tjenestegjørende og tidligere tjenestegjørende sanitetsoffiserer i Sjøforsvaret.

Gruppens offisielle navn er Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF). På engelsk betegnes gruppen Norwegian Association of Naval Medical Officers (NANMO). Marinens Sanitetsoffisersforening ble første gang etablert i 1925. Foreningen ble gjenopprettet i 2006. 

Marinens Sanitetsoffisersforening er en selvstendig frivillig organisasjon tilsluttet Sjømilitære Samfund.

Foreningen har 60 medlemmer (2008-03-25). Formann er kapteinløytnant Atle Hansen Røsseland.

Les mer på Marinens Sanitetsoffisersforenings nettsider.