logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
FOTOFLOTEX 4
Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen. Foto: Forsvaret.

Sjøheimevernets Interesseforening

Initiativ ble tatt fra Sjøheimevernet i 2012 for opprettelse av SHVIF. Anmodningen ble godkjent under generalforsamlingen Sjømilitære Samfund pr. mars 2013.


Engasjerte SHV-offiserer fryktet i 2012, ifm forberedelsene til den nye Langtidsplanen for Forsvaret, at SHV i sin nåværende form var i ferd med å lide samme skjebne som HV 016. Dvs ”avvikling med et pennestrøk” fra Forsvarssjefens side. Stortinget reagerte på avviklingen av HV 016, men viste imidlertid ingen handlekraft.

Sjømilitære Samfund tillegger SHV betydning for forsvaret av Norge og intervenerte til fordel for bevaring av SHV. Langtidsplanens endelige utforming viser økt politisk forståelse for hva SHV er og utfører.

Medlemsskap

Faggruppen har per 2013 hele 69 medlemmer. Leder er Kapteinløytnant Jens Christian Mikkelsen.

Saker

Sjøheimevernets representasjon i Landsrådet

SHVIF har skrevet et brev til Generalinspektøren i Heimevernet og argumenterer for at SHV beholder sin representant i Landrådet for Heimevernet. Les skrivet her.

Sjøheimevernets ledelsesstruktur

Sjømilitære Samfund har skrevet et brev til Forsvarsminister, Leder Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité og Leder for Landsrådet for Heimevernet om Sjøheimevernets ledelsesstruktur. Forsvarssjefens Fagmilitære råd anbefaler Sjøheimevernets kommandostruktur avviklet. Sjømilitære Samfund mener at operativ fleksibilitet blir svekket og at kommandolinjene blir mer komplisert med forslaget. Endringen medfører ingen økonomisk gevinst og vil også medføre at Sjøheimevernet som organisasjon får en mindre tydelig profil.