Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Lokalforeninger
KNM Glimt på tokt i Nord-Norge februar 2015. Korvetten seiler inn til Honningsvåg. Foto: Forsvaret

Lokalforeninger

Her finner du informasjon om og fra de enkelte lokallagene til Sjømilitære Samfund.

Lokallag drives av tjenestegjørende personell som tjenestegjør i de respektive byene og stedene hvor Sjøforsvaret har sin virksomhet.

Vi oppfordrer alle til å kontakte “sitt” lokallag og være med på og bidra til at Sjøforsvarets tarv og utvikling blir ivaretatt over det ganske langstrakte land.

Horten

Se egen side.

Tromsø / Harstad

Kontaktperson kommandørkaptein Geir Morten Bentzen.

Kystvakten, Sortland

Kontaktperson kommandør Ottar Haugen

Ramsund

Kontaktperson Kommandørkaptein Jostein Lunde, FLO/ROS                    

Bodø

Kontaktperson orlogskaptein Jone Myhr Erichsen .
Forsvarets operative hovedkvarter, 8058 Tverlandet.

Stavanger (Under reorganisering)

Kontaktperson Kommandørkaptein Anders Hegland.
NATO FORACS (NFN), 4086 Hundvåg.

Kristiansand

Kontaktperson Vpl orlogskaptein fylkesberedskapssjef Yngve Årøy. Breimyrstien 21, 4628 Kristiansand.

Vara er vpl orlogskaptein Axel Gjellestad.


Oslo