logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
HD 1192 23 02 2015 23 02
KNM Glimt på tokt i Nord-Norge februar 2015. Korvetten seiler inn til Honningsvåg. Foto: Forsvaret

Lokalforeninger

Her finner du informasjon om og fra de enkelte lokallagene til Sjømilitære Samfund.

Lokallag drives av tjenestegjørende personell som tjenestegjør i de respektive byene og stedene hvor Sjøforsvaret har sin virksomhet.

Vi oppfordrer alle til å kontakte “sitt” lokallag og være med på og bidra til at Sjøforsvarets tarv og utvikling blir ivaretatt over det ganske langstrakte land.

Horten

Se egen side.

Tromsø / Harstad

Kontaktperson kommandørkaptein Geir Morten Bentzen.

 • Mobil: 916 68 207
 • Epost: gbentz@online.no

Kystvakten, Sortland

Kontaktperson kommandør Ottar Haugen

 • Mobil: 951 14 239
 • Epost: stabssjef@kystvakten.no

Ramsund

Kontaktperson Kommandørkaptein Jostein Lunde, FLO/ROS

 • Mobil: 76 91 82 80
 • Epost: jlunde@mil.no

Bodø

Kontaktperson orlogskaptein Jone Myhr Erichsen .
Forsvarets operative hovedkvarter, 8058 Tverlandet.

 • Mobil: 992 53 709
 • Epost: joneeric@online.no

Stavanger (Under reorganisering)

Kontaktperson Kommandørkaptein Anders Hegland.
NATO FORACS (NFN), 4086 Hundvåg.

 • Mobil: 480 28 220
 • Epost: ahegland@mil.no

Kristiansand

Kontaktperson Vpl orlogskaptein fylkesberedskapssjef Yngve Årøy. Breimyrstien 21, 4628 Kristiansand.

 • Tlf: 38086055
 • Mobil: 95136846
 • Epost: yngve.aaroey@online.no

Vara er vpl orlogskaptein Axel Gjellestad.

 • Epost: axegjell@online.no


Oslo