logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Fregatt og stridsbaat stort web thumb

Sjømilitære Samfund, Bodø

SMS Bodø´s aktivitet fremover vil i hovedsak være å få til noe om bord i marine fartøy som besøker området, gjerne kombinert med omvisning, vi vil synliggjøre at Bodø også er en maritim by, ikke bare en luftfartsby.

Målgruppen er stadig tjenestegjørende offiserer som er medlemmer i SMS eller ønsker å bli medlem, både fra FOH og andre avdelinger i byen. I tillegg er det en rekke pensjonerte eller offiserer som har sluttet fra systemet i byen og regionen.

Lokalforeningen har vært i møter med Bodø Militære Samfunn og vi er blitt enig om samvirke / samarbeid om eventuelle fester/ middager og foredrag, gjerne kombinert.

Ta kontakt med formannen for mer informasjon.

Om SMS Bodø

Sjømilitære Samfund i Bodø er en lokalforening av Sjømilitære Samfund.

Styret

  • Formann Orlogskaptein Jone Myhr Erichsen (FOH) joneeric@online.no
  • Styremedl Ole Fredrik Lynum (FOH)