logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
MH 138 27 11 2015 27 11 1
Én korvett i Skjold-klassen og fregatten KNM Roald Amundsen på øvelse. Foto: Forsvaret.

Samarbeidspartnere

Sjømilitære Samfund er navet i et nettverk av grupper og organisasjoner som arbeider for Sjøforsvarets tarv og utvikling.

Sjømilitære Samfund har flere faggrupper tilknyttet virksomheten. Sjømilitære Samfund har også flere lokalforeninger og kontaktpersoner spredd utover det ganske land.