Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse
Én korvett i Skjold-klassen og fregatten KNM Roald Amundsen på øvelse. Foto: Forsvaret.

Samarbeidspartnere

Sjømilitære Samfund er navet i et nettverk av grupper og organisasjoner som arbeider for Sjøforsvarets tarv og utvikling.

Sjømilitære Samfund har flere faggrupper tilknyttet virksomheten. Sjømilitære Samfund har også flere lokalforeninger og kontaktpersoner spredd utover det ganske land.