Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Foto: I anledningen "Flyets dag" i Horten den 1. juni ble KNM Narvik pyntet med flagg.

KNM Narvik

Fregatten KNM Narvik ble sjøsatt fra Marinens hovedverft i Horten 8. januar 1965, som den tredje av fem fregatter av Oslo-klassen. Etter å ha tilbakelagt rundt 800 000 nautiske mil, gjennom mer enn 41 år i aktiv tjeneste for Sjøforsvaret, gikk fartøyet den 12. juni 2007 i permanent opplag for å bli museum i Horten.

KNM Narvik eies av Stiftelsen KNM Narvik. Det er opprettet en Venneforening i tilknytning til Stiftelsen KNM Narvik. Venneforeningen er en selvstendig forening som har til formål å støtte arbeidet med å bevare KNM Narvik og å skape et sosialt miljø rundt fartøyet.

Rapport 2012

Året begynte med at vi var optimistiske med hensyn til flytting av skipet før våren. Vi kontaktet festningsverket med hensyn til hva som fantes av strøm og vann på brygga utenfor magasin B. Vi fikk vite at det var vann tilgjengelig men ikke strøm. Vi kartla da hva vi maksimalt trengte og tok kontakt med Skagerak som eier ledningsnettet i området og et lokalt elektrisk firma for å finne et tilkoblingspunkt og kostnadene med å føre fram tilstrekkelig strøm til bryggekanten. Vi forespurte også Canal digital om det fantes kabel i området med tanke på overføring av alarmer.

Siden skipets plassering ble endret på grunn av verftets behov fra å være fortøyd med hekken mot brygga utenfor magasin B til å ligge med den skrå delen av brygga hvor ca. 19 meter av skutesiden langs brygga med hekken mot tørrdokken, dette medførte at baugen kom lenger inn mot parkanlegget og gode 25 meter lenger tilbake. Plasseringen medfører at vi ikke lenger er til hinder for roklubben eller tilgangen til kanalen. Kommunens bygningsavdeling forlangte nå at hele prosessen ble startet på nytt med ny uttalelse fra Havnevesen, Fylkes miljøavdeling, Riksantikvaren, Norsk Sjøfartsmuseum, HIP og diverse naboer. Vi lagde en fotomontasje hvor vi plasserte skipet i riktig skala utenfor magasin A og B som lederen i stiftelsen fikk med seg i møter med forskjellige myndigheter. I april var alle tillatelser gitt på ny og vi kontaktet Forsvarsbygg om flytting, men NEI! Selv om det allerede var forhandlet fram en leiekontrakt som det var kun underskriften som manglet så forlangte de en helt ny gjennomgang. Det måtte utarbeides en konsekvensanalyse av deres egne jurister (den tredje av sitt slag) og en ingeniør rapport om bryggens tilstand, dette skulle de prøve å ha ferdig før utløpet av 2012. Svaret kom i begynnelsen av desember og konkluderte med at brygga ville tåle belastningen. Det ble lagt noen begrensninger og stilt noen krav men dette har med moringene å gjøre. I dagene før jul ble det avholdt møte mellom Stiftelsen og kommunale etater, det er visstnok havnevesenet som i mellomtiden har skiftet mening. Vi er ikke informert om resultat. Det er ikke satt noen dato for flytting.

Det ble etablert kontakt med stasjonen i Ramsund om det var mulig å hente deler fra fregattene som ligger der. Vi har behov for noen dører som er rustet i stykker og en del stoler til mannskapsmessen og OPS rommet. Vi fikk omsider velvillig hjelp og det endte med at to av våre medlemmer reiste opp og demonterte det vi hadde bruk for. Vi måtte demontere døren til mannskapsmessen på vårt skip og ta den med oppover, de ville ha et tett skip når det skulle skytes på. Våren kom sent så det ble en kald fornøyelse og ganske spennende var det å arbeide på et isbelagt dekk hvor rekkverkene var fjernet. Men delene ble omsider sendt nedover. Dørene er montert og etter sommerferien ble de aller dårligste sete-

trekkene i mannskapsmessen skiftet. Vi har fremdeles mange igjen pluss noen som kan repareres, disse er lagret i ammunisjonslageret som sto tomt.

Fem år uten vedlikehold er lang tid for et skip og det begynte å synes. Det var kommet mye mose og annet skitt på dekket og overbygget så vi kjøpte inn en høytrykkspyler og vasket alle dekkene. En del av avløpsrørene fra båtdekkene var tette og disse ble åpnet, vi fant da ut at vannet på gulvet i mannskapsmessen kom fra et korrodert nedløpsrør bak veggen på styrbord side. Denne ble demontert og røret erstattet. Det er nå tørt i messen.

Boltene som holder overbygget til skroget og dørkarmene til overbygget begynte å ruste og gav et lite positivt inntrykk av skipet. Vi kjøpte inn et sandblåser utstyr og et tonn «sand», med luft fra skipets kompressor fikk vi sandblåst rustflekkene og overmalt disse.

Vi mest aktive i dugnadsarbeidet tjenestegjorde i 60 og 70 årene og kjenner ikke skipet godt siden det er gjort mange forandringer siden den gang og hukommelsen kan svikte etter så mange år. Her er Facebook til stor hjelp, vi kan legge ut spørsmål og får en mengde svar i løpet av kort tid. Fra vi begynte å bruke den åpne siden «KNM Narvik» har antallet medlemmer økt fra 110 til mer enn 200.

Vi var heldige og fikk tilknyttet oss den siste maskinsjefen og en av de siste elektrikerne. Disse er av uvurderlig hjelp for oss. Vi har nå fått ferskvann på systemet og fylte på ca. 15 tonn vann på tank nr. 1 så vi har over vinteren. Siden rørene ikke ble tømt for vann da skipet ble lagt opp for 5 år siden var det frostsprengninger over alt. Vi stengt ut forskipet og konsentrerte oss om akterskipet. Her var det 6 alvorlige som vi måtte ha rørlegger til. Nesten alle de forniklede rørene til vaskene i lugarene hadde separert fra ventilene, disse ble stengt. Mange blandebatterier i dusjene og de fleste kranene til vaskene i mannskapenes vaskerom var frostsprengt og deler av anlegget ble stengt av. Vi har konsentrert oss om å få vann på et par vasker og toaletter samt byssa. Vi har ennå ikke vurdert varmtvannsiden, her ser vi flere rør med sprekker i samt at flere sirkulasjonspumper er sprengt i stykker.

Vi har gått til innkjøp av noen varmeovner for å prøve å holde deler av skipet frostfritt og for å ha mulighet til å arbeide her i vinter.

Maskinsjefen skiftet olje på luftkompressoren og startet denne, han arbeider med tanken på å starte hjelpemotoren da han fant en tank med 500 liter diesel, dette skulle holde til 25 timers drift. Da kan vi i korte perioder forsyne skipet med 440 v 60 perioder og få prøvd våpensystemene.

Første juni var det stor fest i Horten i anledning flyets dag. Vi var nede i skipet og fant fram signal-flaggene og passende orlogsflagg og gjøs, det var litt av en jobb for uerfarende pensjonerte telegrafister å trekke opp vaieren men her var igjen Facebook til stor hjelp og vi fikk mye skryt for storflaggingen.

Vi fikk samtidig skiftet alle utbrente pærer til dekksbelysningen og en god del av innvendige lysstoffrør inntil vi gikk tom for disse.

Det har ikke vært krevd inn medlemskontingent siden foreningen ble startet, dette grunnet et årsmøtevedtak om at denne ikke skulle kreves inn før skipet var fortøyd på sin permanente plass. Det siste årets vedlikehold tæret sterkt på oppsparte midler og faren for at vedlikeholdsarbeidet skulle stoppe opp førte til at vi sendte ut et tiggerbrev til våre sympatisører. Dette førte heldigvis til at foreningskassen fikk et på fyll av kr. 12 500,- og vedlikeholdet kunne fortsette.

Radiogutta fra 70 tallet har vært ivrige og klart å skaffe tilveie utstyr som mangler. Noe er hentet på Marine museet annet i Bergen og Ramsund og noe fra private samlinger. De skal starte arbeidet med å montere dette og få radiorommet i drift over vinteren.

Selv om skipet ennå ikke er åpnet som museum får vi likevel spørsmål fra grupper og enkelt personer om å komme om bord og bese skipet. Hvis vi har anledning og forespørselen blir godkjent av Stiftelsen blir den som regel imøtekommet. Medlemmer i foreningen bistår stiftelsen i guiding og vi får mye informasjon om skipet siden gjestene som oftest er tidligere medlemmer av besetningen. 1. juni i forbindelse med fly jubileet hadde vi nesten hele besetningen fra KNM Roald Amundsen om bord og vi fikk se deres skip. Senioroffiserene med sjefen for fregattvåpenet i spissen hadde cocktailparty ombord.

Vestfold avd. av NROF har vært på besøk. Sjøkrigsskolens 68-kull har hatt "party" ombord, og en rekke andre foreninger bl.a. fra Kongsberg-gruppen har vært på omvisning. Guidene på KJV etterlyser muligheten for å ta grupper ombord osv. noe som i så fall må avklares med verftets ledelse på forhånd.

Det går sent med å få KNM Narvik gjort tilgjengelig for publikum som planlagt. Veneforeningens kasse er slunken og de ber om ekstraordinær støtte til videre virksomhet. Se skriv her.