logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
FOTOFLOTEX 18

Bergen Militære Samfunn

Bergen Militære Samfunn er en forening som består av alle de militære foreningene i Bergensområdet. Foreningens formål er å etablere et felles forum for å oppretholde en sunn og levende forsvarsånd i regionen og å drive den Gamle Kommandantboligen i Gravdal som klubb/møtelokaler.

Arrangementer

Aktuell informasjon finner du under arrangementer.

Styret

Styret består i 2018-2019 av:

Kort historikk

Den 6. desember 1975 vedtok Stortinget at Kommandantboligen skulle overføres til en sammenslutning av de militære foreninger i bergensområdet. Foreningene er

Stiftelsen Bergen Militære Samfunn ble formelt opprettet 29. april 1976.

Offisersmessen KNM Bergen

Offisersmessen på fregatten KNM Bergen er gjenåpnet på land. Offisersmessen er et lite stykke norsk marinehistorie. I løpet av 40 år på sjøen tjenestegjorde 40 skipssjefer, 400 offiserer og nærmere 5000 befal og mannskap om bord på KNM Bergen.

Offisersmessen KNM Bergen


Siden fartøyet ble tatt ut av drift i 2005, har det vært et ønske om å bevare deler av det som et minne om Oslo-klassen. Ønsket ble realisert ved at messen ble montert i portnerboligen til Kommandantboligen på Gravdal.

Innviet


Messen ble offesielt innviet av byrådsleder Monica Mæland den 17. januar 2008.

Offisersmessen KNM Bergen drives av Bergen Militære Samfunn. Offisersmessen kan etter søknad benyttes av militære avdelinger og militærrelaterte foreninger i ymse sammenhenger, etter herværende retningslinjer og etter innvilgelse av Styret i BMS. Søknad sendes til sekretæren i BMS på per-beil@online.no

Bruksområdene er møter, mottagelser og markeringer, messeaftener og mindre selskaper.

Loggbok BMS

Nedenunder føres en logg over arrangementer gjennomført av Bergen Militære Samfunn. Loggen er ført i omvendt kronologisk rekkefølge.

2014

 1. 2014–02–19 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Kveldsforedrag. Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen. Tema: Hvilke utfordringer ser FSJ for Forsvaret generelt og Sjøforsvaret spesielt. Sosialt samvær etter foredraget. Påmelding ikke nødvendig.
 2. 2014–02–07 Kl 0800 Sjaluppen, Haakonsvern. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag. KNM Oslos forlis, Hva lærte vi? ved kommandørkaptein Christian Irgens. Påmelding nødvendig.

2013

 1. 2013–11–15 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Årsmiddag. Antrekk Mess II eller tilsvarende. Påmelding nødvendig.
 2. 2013–10–29 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Kveldsforedrag. Utviklingen i Russland ved journalist Hans-Wilhelm Steinfeld, NRKs korrespondent i Moskva. Påmelding ikke nødvendig.
 3. 2013–09–24 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Kveldsforedrag. Trenger vi debatt omkring norsk utenrikspolitikk? ved Dr. Phil. Asle Toje, Forskningsdirektør, Det Norske Nobelinstitutt. Påmelding ikke nødvendig.
 4. 2013–05–08 Kl 0900. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Seremoni med kransenedleggelse.
 5. 2013–04–25 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. Årsmøte i Bergen Militære Samfunn.
 6. 2013–03–05 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Kveldsforedrag. Tor-Jørgen Melien. Våre hemmelige soldater; norske spesialstyrker 1940–2012. Påmelding ikke nødvendig.Sosialt samvær etter foredraget.
 7. 2013–01–15 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Kveldsforedrag. Leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Marie Eriksen Søreide. Tema: Norsk forsvars- og utenrikspolitikk. Påmelding ikke nødvendig. Sosialt samvær etter foredraget.

2012

 1. 2012–11–13 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns foredrag: Ragnar Auglend, forsker, kommisjonsmedlem og tidligere politimester i Hordaland. Tema: Refleksjoner over Gjørv-rapporten. Sosialt samvær etter foredraget.
 2. 2012–11–05 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns foredrag: Generalmajor Per Sverre Opedal, Generalinspektør for Hæren. Tema: Hærens status og utfordringer. Påmelding ikke nødvendig. Sosialt samvær etter foredraget.
 3. 2012–10–26 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunds Årsmiddag. Antrekk Mess II eller tilsvarende.
 4. 2012–10–16 Kl 1800 (merk tidspunkt) Bergen Militære Samfunn. Foredrag med Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Tema: Forsvarets utfordringer. Påmelding ikke nødvendig. Sosialt samvær etter foredraget.
 5. 2012–05–08 Kl 0900 Kommandantboligen, Gravdal. BMS Seremoni med kransenedleggelse.
 6. 2012–04–26 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Årsmøte i BMS.
 7. 2012–04–19 Kl 1700–1900 Kommandantboligen, Gravdal. BMS’ årlige vårdugnad. Håper på godt frammøte og godt arbeidsvær
 8. 2012–04–12 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. BMS kveldsforedrag. Oberstløytnant Benedikte Haslestad. Tema. Forsvarets veteranarbeide. Påmelding ikke nødvendig.
 9. 2012–01–12 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Kveldsforedrag. Leder i Stortingets utenriks- og forsvarskommite. Ine Marie Eriksen Søreide. Tema: Ikke fastlagt. Påmelding ikke nødvendig.

2011

 1. 2011–10–28 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Årsmiddag, Kommandantboligen, Gravdal.
 2. 2011–05–08 Kl 0900. Bergen Militære Samfund. Bekransning i minnelunden.
 3. 2011–04–13 Kl 1700–1900. Bergen Militære Samfunn frister med hagedugnad ved Kommandantboligen, Gravdal. Tradisjonelt opplegg som avsluttes med mat og drikke i offisersmessen KNM Bergen.
 4. 2011–03–01 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunds foredrag: Kommandør Jan Berglund. Tema: Norske Spesialstyrker - utvikling og sikkerhetspolitisk relevans.
 5. 2011–01–13 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunds kveldsforedrag: Leder i Stortingets Utenriks- og Forsvarskommite, Ine Marie Eriksen Søreide. Norsk Sikkerhets-forsvarspolitiske perspektiver fra Stortingets nye Utenriks- og Forsvarskomite.

2010

 1. 2010–12–07 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunds foredrag: Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter, Generalløytnant Bernt I F Brovold. Tema: FOH.
 2. 2010–11–23 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunds foredrag: Kommandant Bergenhus Festning, Generalmajor Jan Blom. Tema: Kultur i Forsvaret.
 3. 2010–11–12 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunds Årsmiddag. Antrekk Mess II eller tilsvarende.
 4. 2010–10–19 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunds Debattmøte. Statssekretær i Forsvarsdeprtementet Roger Ingebrigtsen vil holde foredrag om dagsaktuelle saker i Forsvaret. Påmelding ikke nødvendig.
 5. 2010–06–11 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. SMS Sommerfest. Arrangeres av Bergen Militære Samfunn i samarbeide med Sjømilitære Samfund.
 6. 2010–05–10 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunn. Foredrag. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet - organisasjon - oppgaver og utfordringer i tiden ved Kommandør Tore Gustafsson, Sjef Avdeling for Sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
 7. 2010–04–14 Kl 1700–1900. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunn. Hagedugnad.
 8. 2010–02–09 Kl 1800. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunn Kveldsforedrag. Forsvaret i dag. Forsvarssjef General Harald Sunde.

2009

 1. 2009–11–16 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. Foredrag i Bergen Militære Samfunn. Tema: Status og utfordringer i “Europas mest moderne Marine”. Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen.
 2. 2009–11–06 Kl 1900 Bergen Militære Samfunns Årsmiddag.
 3. 2009–09–21 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunn Kveldsforedrag. Kontreadmiral Trond Grytting, FOH, FOH - Forsvarets nye operative hovedkvarter.
 4. 2009–05–08 Kl 0900 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunn. Kransenedleggelse i minnelunden.
 5. 2009–04–21 Kl 1930 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunn kveldsforedrag. Adm direktør Paul Narum, Forsvarets Forskningsinstitutt: Utfordringer i forsvarsforskningen.
 6. 2009–04–16 Kl 1700–1900 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunn arrangerer vårdugnad i haven.
 7. 2009–02–10 Kl 1930. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunn kveldsforedrag. Generalmajor Torkjell Hovland: Trenger Norge et forsvar?

2008

 1. 2008–11–07 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunns Årsmiddag. Hedersgjest er ordfører Gunnar Bakke.
 2. 2008–06–13 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. Sommerfest. Arrangeres av Bergen Militære Samfunn i samarbeide med Sjømilitære Samfund.
 3. 2008–05–08 Kl 0900. Kransenedleggelse i minnelund, Kommandantboligen, Gravdal.
 4. 2008–04–24 Kl 1900 Kommandantboligen, Gravdal. Årsmøte Bergen Militære Samfunn. Årsmøtepapirene kan du laste ned her.

2007

 1. 2007–10–29 Kl 1930 Bergen Militære Samfunn arrangere møte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen med tema Utfordringer i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.
 2. 2007–10–02 Kl 1930 Bergen Militære Samfunn arrangere møte om den nye slagmarken - om propaganda og psykologiske operasjoner i Afghanistan og i Irak. Kommandørkaptein Ola Bøe Hansen.

Hva er en logg?

En logg er sekvensielt lagrede data, ofte i kronologisk rekkefølge. Termen kommer fra substantivet loggbok, som igjen stammer fra metoden hvor man lar en stillestående «log» (engelsk for «tømmerstokk», men i dette tilfellet bare en treblokk festet med en tråd på en snelle) flyte etter båten for å måle hastigheten. Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Logg