logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Knm narvik storflagg

KNM Narvik

Fregatten KNM Narvik ble sjøsatt fra Marinens hovedverft i Horten 8. januar 1965, som den tredje av fem fregatter av Oslo-klassen. Etter å ha tilbakelagt rundt 800 000 nautiske mil, gjennom mer enn 41 år i aktiv tjeneste for Sjøforsvaret, gikk fartøyet den 12. juni 2007 i permanent opplag for å bli museum i Horten.

KNM Narvik eies av Stiftelsen KNM Narvik. Det er opprettet en Venneforening i tilknytning til Stiftelsen KNM Narvik. Venneforeningen er en selvstendig forening som har til formål å støtte arbeidet med å bevare KNM Narvik og å skape et sosialt miljø rundt fartøyet.

Stiftelsen

Stiftelsens ønsker å kunne legge til rette for dokumentasjon av Oslo-klasse prosjektets betydning for utviklingen av en norsk høyteknologisk forsvarsindustri i samarbeid med relevante industribedrifter, og ønsker å legge til rette for at museumsfregatten kan danne ramme for utstillinger knyttet til den kalde krigens periode i norsk historie i regi av Forsvarsmuseet v/Marinemuseet. Men kanskje viktigst; vi ønsker å gjøre museumsfregatten KNM Narvik tilgjengelig for publikum fra våren 2009.

Venneforeningen

Venneforeningen er en selvstendig forening som har til formål å støtte arbeidet med å bevare KNM Narvik og å skape et sosialt miljø rundt fartøyet.