logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
M k andholmen

M/K Andholmen

Denne fiskeskøyten med stolte tradisjoner ble reddet for fremtiden av kommandørkaptein Svein Carl Sivertsen, æresmedlem i Sjømilitære Samfund.

En stiftelse ble opprettet 29.oktober 1996, og entusiaster gikk i gang med et meget krevende restaureringsarbeid. Det tok 6 år - og over 35000 dugnads- og arbeidstimer. Det er helt naturlig å nevne Inge Steenslands Stiftelse, - uten at andre sponsorer derved er glemt.

Nå seiler MK Andholmen igjen, og er et bevis på at Norge tar vare på viktige historiske minnesmerker. På et meget kosteffektivt budsjett får man det hele til å gå rundt. Det er gledelig at Sjøforsvaret i 2008 igjen har konkludert med at dette seilende museum er verdt støtte fra dagens Sjøforsvar.

Svein Carl Sivertsen har utarbeidet en bok som omhandler restaureringsarbeidet og krigsinnsatsen til fartøyet. Boken kan kjøpes om bord, eller fra Sjømilitære Samfunds Forlag. Mange av Sjømilitære Samfunds medlemmer er medlemmer i Venneforeningen. Bruk anledningen i Ulvik til å gå ombord og til å bli medlem. En solid støtte i dette miljøet er en garanti for at MK Andholmen bringer historien videre.

For medlemskap: Kontakt oss på følgende epost adresse: velonor@online.no