logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Fab 241 02 11 2015 02 11

Sjøkrigshistorisk Forening

For den spesielt historieinteresserte, finnes det et forum med navnet Sjøkrigshistorisk Forening.

Sjøkrigshistorisk Forening ble grunnlagt den 22. mars 1996 som et uformelt forum for nettverksbygging mellom personer som har spesiell interesse for sjøkrigens historie. Foreningen het tidligere Sjøkrigshistorisk Forskningsforum og skiftet navn i 2007.

Foreningens formål er:

  • Fokus på norsk sjømakt: Sjøforsvaret og handelsflåten mv.
  • Kildebasert forskning
  • Møtested og nettverkbygging
  • Møteplass mellom offiserer, forskere og andre interesserte
  • Seminar minst hvert andre år.

Det er ingen medlemskontingent. Pr 1. juli 2008 har forumet vel 120 medlemmer, hvorav flere med doktorgrad i historie, en hel del med hovedfag i historie, og en stor gruppe mennesker som delvis er selvlærte eller har annen viktig sjøkrigshistorisk kompetanse.

Kontakt

Leder kommandørkaptein Tor Jørgen Melien. E-post: TorJorgen.Melien@ifs.mil.no
Sekretær orlogskaptein Max Hermansen. E-post: maxjarl@hotmail.com. Mobil 93497836.