Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Foto: I anledningen "Flyets dag" i Horten den 1. juni ble KNM Narvik pyntet med flagg.

Stiftelsen KNM Narvik

Fregatten KNM Narvik ble sjøsatt fra Marinens hovedverft i Horten 8. januar 1965, som den tredje av fem fregatter av Oslo-klassen. Etter å ha tilbakelagt rundt 800 000 nautiske mil, gjennom mer enn 41 år i aktiv tjeneste for Sjøforsvaret, gikk fartøyet den 12. juni 2007 i permanent opplag for å bli museum i Horten.

KNM Narvik eies i dag av Stiftelsen KNM Narvik. Stiftelsen ble opprettet 28. september 2005, for det formål å bevare fregatten KNM Narvik som museum i Horten. Styreleder i Stiftelsen er tidligere fylkesrådmann i Vestfold, Halvard Kausland og nestleder er tidligere forsvarssjef admiral Torolf Rein. Daglig leder er pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen.

Det er opprettet en Venneforening i tilknytning til Stiftelsen. Venneforeningen er en selvstendig forening som har til formål å støtte arbeidet med å bevare KNM Narvik og å skape et sosialt miljø rundt fartøyet.

Stiftelsens ønsker å kunne legge til rette for dokumentasjon av Oslo-klasse prosjektets betydning for utviklingen av en norsk høyteknologisk forsvarsindustri i samarbeid med relevante industribedrifter, og ønsker å legge til rette for at museumsfregatten kan danne ramme for utstillinger knyttet til den kalde krigens periode i norsk historie i regi av Forsvarsmuseet v/Marinemuseet. Men kanskje viktigst; vi ønsker å gjøre museumsfregatten KNM Narvik tilgjengelig for publikum fra våren 2009.