Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Foto: I anledningen "Flyets dag" i Horten den 1. juni ble KNM Narvik pyntet med flagg.

Venneforeningen KNM Narvik

Venneforeningen er en selvstendig forening som har til formål å støtte arbeidet med å bevare KNM Narvik og å skape et sosialt miljø rundt fartøyet.

2013

2013–03–19 Kl 1800. Sted: Marinemuseet. Det innkalles til årsmøte i venneforeningen.

2008

Kjære medlemmer av Venneforeningen

Vi har fått disponere kaia utenfor EDB datapartners bygg på nordsiden av Horten industripark vederlagsfritt, og vil ligge der inntil det er klarlagt hvor vi skal ligge permanent. HSR er i ferd med å fendre av kaia og vil sørge for strømtilkopling. Forhaling ved hjelp av KV Nornen er planlagt til onsdag 26. november, forutsatt at kystvaktfartøyet blir frigitt fra oppdraget ved havaristen utenfor Fagerstrand.

Det er nå avklart at både Forsvarsstaben og Forsvarsmuseet ønsker at vi skal ligge i magasinkanalen. Forsvarsmuseet er også innstilt på å frigi første etasje i magasin B til bruk for KNM Narvik. Forsvarsdepartementet har også gitt uttrykk for at de ønsker at forsvaret skal være behjelpelig med å finne en plass til fartøyet. Også Horten kommune er postiv til denne plasseringen. Fra “grunneieren” Nasjonale festningsverk har vi imidlertid ikke hørt noe ennå.

Det kan komme komplikasjoner i forhold til plasseringen i magasinkanalen både fordi det er grunt der og bunnen er fastere enn vi hadde trodd. Kongsberg Maritime/Simrad har gjennomført en undersøkelse av bunnen med sonar, og skal gjennomføre nok en undersøkelse med en litt mer lavfrekvent sonar som trenger dypere ned i bunnsedimentene, for å få et bedre inntrykk av forholdene. Vi vil også forsøke å få tatt prøver av bunnen. Det finnes ingen solide fortøyningspullere i magasinkanalen. Det må derfor antakelig slås ned et par ducd’alber fartøyet kan fortøye til. Det kan til slutt se ut til at muren under magasin A, helt ute ved munningen av kanalen, ser ut til å ha begynt å sige ut. Dette kan ikke utbedres med KNM Narvik liggende i kanalen. Plassering av fartøyet i magasinkanalen krever mao mer omfattende planlegging og foreberedelser enn vi hadde sett for oss. Det kan derfor ta tid før fartøyet er på plass og vi kan begynne museumsvirksomheten.

Vi har engasjert kommandanten på Karljohansvern, som er en sterk støttespiller, til å forsøke å dyttte på slik at vi får fortgang i prosessen.

For medlemmene i venneforeningen er det nok lurt å fortsatt smøre seg med tålmodighet. Om det er noen trøst, kan jeg forsikre at vi som forsøker å få dette til er mer utålmodige enn noen

Med vennlig hilsen
Jacob Børresen
2008–11–22Kjære medlemmer av Venneforeningen

Styret har tidligere skrevet at vi ønsker å arrangere en samling for medlemmene i løpet av høsten 2008. KNM Narvik er fortsatt uegnet for innkvartering slik at samling med base om bord må dessverre utsettes til våren 2009. Vi ønsker allikevel å gjennomføre en vedlikeholdshelg der medlemmer kan samles for sosialt samvær og lettere vedlikeholdsarbeide over le men der langveis farende må finne innkvartering i Horten eller omegn. Siden stiftelsen ønsker vedlikehold over le, vil værmeldingen være avgjørende for om en samling gjennomføres eller ikke. Uansett ønsker vi en indikasjon på hvor mange av medlemmene som kunne ha lyst til å delta på dette og ønsker tilbakemelding fra dere.

Denne høsten skal vi også børste støvet av skipsavisa fra Narvik. Intensjonen er også at medlemmer kan bidra med toktsrapporter eller annen informasjon som kan være til nytte og interesse for medlemmer. De av dere som vil bidra til skipsavisa bes sende dette per e-post til styreleder Hans Petter Mortensholm ( laamorte@online.no)

Med vennlig hilsen

Styret
Venneforeningen KNM Narvik
2008–09–15