logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
PG 1263 24 03 2015 24 03
Sjøforsvaret med photoex i Altafjorden, i forbindelse med øvelsen Joint Viking. Foto: Forsvaret.

Undergrupper

Sjømilitære Samfund er åpen for å tilknytte seg flere undergrupper.

Sjømilitære Samfund har tilknyttet følgende faggrupper: