logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Minejaktfartoy 815840179

Faggruppe Maritim Strategi (MARSTRAT)

Faggruppe Maritim Strategi (MARSTRAT) er en av Sjømilitære Samfunds faggrupper. Faggruppens formål og målsetting er å arbeide for et styrket Sjøforsvar og den maritime del av Forsvaret.

Faggruppen er et utvalg av stadig og tidligere tjenestegjørende offiserer i Sjøforsvaret. MARSTRAT hadde sitt første møte den 17. september 2004 og ble formelt etablert på Sjømilitære Samfunds generalforsamling den 31. mars 2005.

MARSTRAT sitt mandat

Faggruppen skal:

  • arbeide for å øke forståelsen for at Kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i nære så vel som fjerne farvann.
  • arbeide for økt innsikt i den vitale rollen Forsvaret og spesielt Sjøforsvaret har når våre maritime interesser skal ivaretas og beskyttes.
  • spesielt bearbeide langsiktige perspektiver. For å oppnå formålet forutsettes det et målrettet engasjement i det norske samfunnet om maritime forhold og aktiviteter, som synliggjør og skaper forståelse for Sjøforsvarets betydning og rolle i samfunnet generelt.

Gruppens anbefalinger sendes Sjømilitære Samfunds hovedstyre for videre behandling.

Medlemskap

Medlemskap i faggruppen skjer etter invitasjon. Faggruppen har et eget medlemsregister.

Ledelse

Styret i faggruppen består av tre medlemmer som velges på gruppens årsmøte. Styret oppnevner en valgkomité blant faggruppens medlemmer. Styret består av leder, nestleder og sekretær.

Fra 2022 utgjøres styret av:

  • Leder - kontreadmiral (P) Jan Sommerfelt-Pettersen
  • Nestleder - kommandør (P) Åsmund Andersen
  • Sekretær - kommandørkaptein (P) Bjørn Terjesen

Kontakt faggruppen: marstrat@sms1835.no