logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Tk MG 4962
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF)

Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF) er en av Sjømilitære Samfunds faggrupper. Foreningen er et nettverk for stadig tjenestegjørende og tidligere tjenestegjørende sanitetsoffiserer i Sjøforsvaret.


Foreningen ble første gang etablert i 1925. Foreningen ble gjenopprettet den 17 februar 2006. Marinens Sanitetsoffisersforening er en selvstendig frivillig organisasjon tilsluttet Sjømilitære Samfund som en faggruppe.

Foreningens formål er

  • gjennom seminarer, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper.
  • å stimulere til forskning innen marinesanitet.
  • å ivareta sanitetsoffiserenes interesser.
  • etablere et nettverk av og for Marinens sanitetsoffiserer i og utenfor tjeneste.
  • gjennom selskapelig samvær å styrke samholdet og kontaktet mellom gruppens medlemmer.

MSOF leder er Ulrik Hansen. Kontakt oss: msof@sms1835.no

Du kan også sjekke vår nettside www.msof.no.