logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Styret

Styret i SMS Oslo består av fire medlemmer.

Styret

Formann Erik Brauner valgt for 1 år
Styremedlem og sekretær Knut Holth- Larsen valgt for 2 år
Styremedlem og kasserer Nils Kjus valgt for 1 år
Styremedlem Ola Bøe-Hansen valgt for 2 år

Valgkomitéen

Kjell Olsen
Tom Engeli

Revisor

Kirstin Brauner
Tor P. Abrahamsen