Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Gjelsten: Troverdige rapportører

Publisert:

I denne IFS Insight'en utforsker Roald Gjelsten troverdigheten til kystbefolkningen som rapportører for Forsvaret. 

ARTIKKELENS HOVEDPUNKTER ER:

  • Den norske kystbefolkningens observasjoner av ubåtaktivitet under den kalde krigen framstår generelt som meget pålitelig
  • Under den kalde krigen utviklet Forsvaret et reaksjonsmønster på ubåtkrenkelser som bygget tillit hos kystbefolkningen og tjente operativ myndighet godt
  • I dag er det behov for nytenking omkring håndteringen av slike hendelser

Hele artikkelen kan lastes ned og leses her.