Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

 

Arrangementer

Våre neste arrangementer. Vis alle


Rapport fra norsk styrkesjef i Litauen

  • Sjøkrigsskolen, Sjøkrigsskoleveien 32, 5165 Laksevåg den 28. februar kl 08:30
  • Arrangør: SMS

Operativ sanitet

  • Sjaluppen, Haakonsvern, 5173 Bergen den 16. mars kl 08:00
  • Arrangør: SMS

Status Luftforsvaret

  • Kommandantboligen, Gravdalsveien 155, 5165 Bergen den 20. mars kl 18:00
  • Arrangør: SMS

SMS - Generalforsamling 2018

  • Sjøkrigsskolen, Sjøkrigsskoleveien 32, 5165 Laksevåg den 04. april kl 18:00
  • Arrangør: SMS

Om Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Bli medlem → Mer om SMS →

Nyheter

Siste nyheter fra Sjømilitære Samfund. Vis alle


Forsvarsevnen "mindre god" til tross for mer penger

OM FORSVARSBUDSJETTET 2018 FRA BEFALETS FELLESORGANISASJON, NORGES OFFISERSFORBUND, INSTITUTT FOR FORSVARSOPPLYSNING OG SJØMILITÆRE SAMFUND (ORGANISASJONENE) Organisasjonene finner det positivt at ...

Brev til Forsvarssjefen og Sjef Sjøforsvaret

Sjømilitære Samfund har i brev til Forsvarssjefen og Sjef Sjøforsvaret uttrykt bekymring for at kvaliteten i den sjømilitære utdanningen kan bli forringet når Forsvarets utdanningssystem skal r...

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen har gjort en stor innsats for Sjøforsvaret, Forsvaret og nasjonen siden første nummer kom ut i 1882. Sjømilitære Samfund har på sine nettsider lagt ut Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i fulltekstformat.

Se medlemsblad →