Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

 

Grunnet pandemien og smitteverntiltakene vil alle arrangementer av faglig og sosial art i regi av SMS i Bergensområdet utsettes. Vi kommer tilbake med datoer over ferien. Se her for informasjon vedr. COVID-19.
SMS ønsker alle våre medlemmer en god sommer!

Arrangementer

Våre neste arrangementer. Vis alle


Ingen elementer funnet.

Om Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Bli medlem → Mer om SMS →

Nyheter

Siste nyheter fra Sjømilitære Samfund. Vis alle


Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen for 2021 ble avholdt i Kommandantboligen, Gravdal 24. mars 2021. Referat og livestream For referat, klikk her for å laste ned. Forsamlingen ble livestreamet, opptaket kan sees ...

Informasjonsside COVID-19

VIKTIG MELDING TIL MEDLEMMER AV SMS Aktiviteten i SMS blir dessverre sterkt preget av den pågående pandemien og derav følgende smitteverntiltak. Således besluttet Hovedstyret i møte 16. september ...

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen har gjort en stor innsats for Sjøforsvaret, Forsvaret og nasjonen siden første nummer kom ut i 1882. Sjømilitære Samfund har på sine nettsider lagt ut Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i fulltekstformat.

Se medlemsblad →