Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

 

Arrangementer

Våre neste arrangementer. Vis alle


Hva vil Norge med sitt forsvar?

  • Sjaluppen, Haakonsvern, 5173 Haakonsvern den 21. august kl 08:00
  • Arrangør: SMS

Sjømaktseminar 2018

  • Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Bryggen 5, 5003 BERGEN den 06. september kl 08.00
  • Arrangør: SMS

Utviklingen i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk:har Norge blitt farligere?

  • Kommandantboligen, Gravdalsveien 155, 5165 Bergen den 25. september kl 19:30
  • Arrangør: SMS

Om Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Bli medlem → Mer om SMS →

Nyheter

Siste nyheter fra Sjømilitære Samfund. Vis alle


Forsvarsevnen "mindre god" til tross for mer penger

OM FORSVARSBUDSJETTET 2018 FRA BEFALETS FELLESORGANISASJON, NORGES OFFISERSFORBUND, INSTITUTT FOR FORSVARSOPPLYSNING OG SJØMILITÆRE SAMFUND (ORGANISASJONENE) Organisasjonene finner det positivt at ...

Brev til Forsvarssjefen og Sjef Sjøforsvaret

Sjømilitære Samfund har i brev til Forsvarssjefen og Sjef Sjøforsvaret uttrykt bekymring for at kvaliteten i den sjømilitære utdanningen kan bli forringet når Forsvarets utdanningssystem skal r...

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen har gjort en stor innsats for Sjøforsvaret, Forsvaret og nasjonen siden første nummer kom ut i 1882. Sjømilitære Samfund har på sine nettsider lagt ut Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i fulltekstformat.

Se medlemsblad →