Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

 

Arrangementer

Våre neste arrangementer. Vis alle


Vinsmaking

  • FRA, Sverresborg, Bergen den 18. oktober kl 19.00
  • Arrangør: SMS

Maritim overvåkning - forventninger til P8

  • Sjaluppen, Haakonsvern, 5173 Loddefjord den 19. oktober kl 08:00
  • Arrangør: SMS

Årsmiddag 2018 BMS

  • Kommandantboligen i Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 BERGEN den 02. november kl 19.00
  • Arrangør: SMS & BMS

Norge 1150 år

  • Universitets aula, Bergen, Museplassen 3, 5007 BERGEN den 07. november kl 09.30
  • Arrangør: SMS

Om Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Bli medlem → Mer om SMS →

Nyheter

Siste nyheter fra Sjømilitære Samfund. Vis alle


Forsvarsevnen "mindre god" til tross for mer penger

OM FORSVARSBUDSJETTET 2018 FRA BEFALETS FELLESORGANISASJON, NORGES OFFISERSFORBUND, INSTITUTT FOR FORSVARSOPPLYSNING OG SJØMILITÆRE SAMFUND (ORGANISASJONENE) Organisasjonene finner det positivt at ...

Brev til Forsvarssjefen og Sjef Sjøforsvaret

Sjømilitære Samfund har i brev til Forsvarssjefen og Sjef Sjøforsvaret uttrykt bekymring for at kvaliteten i den sjømilitære utdanningen kan bli forringet når Forsvarets utdanningssystem skal r...

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen har gjort en stor innsats for Sjøforsvaret, Forsvaret og nasjonen siden første nummer kom ut i 1882. Sjømilitære Samfund har på sine nettsider lagt ut Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i fulltekstformat.

Se medlemsblad →