Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse
KNM Rauma deltar på NATO-operasjonen Open Spirit 2015.Foto: Forsvaret.

Ønsker du å melde deg inn i Sjømilitære Samfund?

Du behøver ikke å være militær for være medlem. Dersom du er sivil kan du krysse av for det.Etter at du har registrert deg på denne siden, vil du motta ytterligere informasjon i posten.

Hvem kan bli medlem

Alle yrkesoffiserer, pensjonerte offiserer, elever ved Sjøkrigsskolen, vernepliktige offiserer i Sjøforsvaret dessuten personer med tilknytning til eller interesse for Sjøforsvaret.

Bedrifter og institusjoner kan tegne såkalt bedriftsmedlemskap. SMS ønsker medlemmer som vil delta aktivt i å fremme et stridsdyktig Sjøforsvar.

Medlemsfordeler

Kontingent

Medlemskontingenten pr år er fastsatt til:

Beløpet innkreves enten ved månedlig trekk i lønn over Forsvarets personellservice, eller ved årlig utsendt krav til epost eller postadresse, normalt mai/juni.