Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Pressemelding 2007

Publisert:

Sjømilitære Samfund har utgitt en pressemelding hvor foreningens president konkluderer med at “Viseadmiral Jan Reksten må forbli i stillingen som Sjef for Forsvarets Fellesoperative Hovedkvarter, eventuelt gjeninnsettes i løpet av de nærmeste dager.”

Hele pressemeldingen kan du laste ned her.