Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Nytt fra generalsekretæren 2008

Publisert:

Sjømilitære Samfund markerer at det er 125 år siden bygningen ble offisielt innviet under stiftelsesmiddagen 5.desember 2008. Bygningen ble i all hovedsak finansiert av de ca 100 medlemmene Sjømilitære Samfund hadde på den tiden - dog med noen viktige bidrag fra sentrale personer – herunder Kong Oscar II.

Samfundsbygningen 125 år i 2008

Kommandørkaptein Ingvald Lunde har i denne anledningen utarbeidet en bok som beskriver bygningens historie, dens betydning for våre medlemmer gjennom tidene og samtidig dens kulturelle betydning for Hortensdistriktet gjennom alle disse år. Bygningen har meget stor kulturhistorisk verdi, særlig for medlemmene av Sjømilitære Samfund, men også militært og sivilt personell for øvrig. Bygningen er ikke fredet, men er erklært verneverdig.

Marinens hovedbase var lokalisert til Karljohansvern gjennom 100 år, fra 1860 til 1960. Boklanseringen vil finne sted i Samfundsbygningen, Karljohansvern, 14.oktober kl 1030.

Prisoppgaver

Det har kommet inn fire besvarelser på prisoppgaver 2008. Disse er overlevert bedømmelseskomiteen sombestår av:

  • Presidenten, kommandør Åsmund Andersen
  • Admiral Torolf Rein
  • Kommandørkaptein Sigurd Smith

Eventuell premiering blir kunngjort og utdelt under årets stiftelsesmiddag, 5.desember, i Samfundsbygningen, Karljohansvern.