logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Olavsvern

Imidlertid, ikke uventet har beslutningen om å legge ned Olavsvern base (Olavsvern orlogsstasjon) resultert i sterke reaksjoner, ikke minst i Tromsøregionen. Presidenten i Sjømilitære Samfund har skrevet til Stortingets Forsvarskomité i saken og konkluderer

I lys av den seneste politiske utviklingen samt Regjeringens nordområdesatsing og klare ambisjon om igjen å øke Marinens tilstedeværelse i nord, anbefaler Sjømilitære Samfund at en på nytt vurderer mulighetene for å videreføre driften ved Olavsvern base.

Du kan lese hele skrivet her.