Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjøforsvaret i krig og fred

Publisert:

Sjøforsvaret i krig og fred er en samlet fremstilling av Sjøforsvarets historie fra den spede begynnelse etter britenes erobring av den dansk-norske fellesflåten i 1807 og frem til vår egen tid med fredsoperasjoner og jakt på moderne pirater.

Boken ble presentert på Sjømaktseminaret i Ulvik nylig.

Sjøforsvaret i krig og fred markerer et tidsskille i marinehistorisk litteratur i Norge. Med denne boken har vi for første gang fått en fremstilling av Sjøforsvarets historie på norsk.

  • Bjørn Terjesen har skrevet første del som omhandler perioden fra 1807 til 1905 da Marinen tok steget fra seil og årer til damp og moderne våpen.
  • Tom Kristiansen har skrevet andre del som tar for seg årene 1905 til 1960, som var preget av nøytralitetstjeneste, krigsdeltakelse og integreringen i Nato.
  • Tredje del er skrevet av Roald Gjelsten og behandler Sjøforsvarets betydning for alliansens nordlige flanke, beskyttelsen av suverene rettigheter på havet og deltakelsen i internasjonale operasjoner etter den kalde krigen.

Boken kan bestille på ordretelefon 55 38 88 00 eller per en e-post til ordre@fagbokforlaget.no. Boken kan også bestille på www.fagbokforlaget.no. Faktura følger ved bøkene.