logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Slaget ved koege3

Iver Huitfeldt var norsk og hans lik ble ført hjem til Hurum i Norge. Hans kiste står fortsatt i kapellet ved Hurum kirke. Her ble det i 1910 med støtte fra kong Haakon VII reist et stort monument over ham. I Danmark er Iver Huitfeldt hedret på Langelinie i København – Danmarks største marinemonument.

I forbindelse med at det i høst er 300 år siden slaget, har historieinteresserte i Norge og Danmark bidratt til følgende:

  1. En ny bok ”Iver Huitfeldt og slaget i Køge Bugt 1710” forfattet av kommandørkaptein Tor Jørgen Melien . Boken lanseres til markeringen i oktober. Arbeidet med prosjektet bidrar til ny og oppdatert kunnskap om vår sjøkrigshistorie og økt dansk-norsk samarbeid.
  2. Den danske marines tre nye fregatter har fått betegnelsen Iver Huitfeldt-klassen, og det første fartøyet heter derfor Iver Huitfeldt (F 361).De to neste er Peter Willemoes (F 362) og Niels Juel (F 363). Deplasement er på omkring 6600 tonn. De to siste fartøyene er i dag under bygging, mens Iver Huitfeldt alt er sjøsatt. Disse krigsskipene vil utgjøre hovedfartøyene i den danske marine i størstedelen av dette århundret. På denne måten ærer danskene nordmannen Iver Huitfeldt mer enn det vi gjør.
  3. Det er opprettet et internettsted for markeringen: http://www.iverhuitfeldt.dk/
  4. Mandag 4. oktober vil det være et tilsvarende arrangement i Køge, hvor Danmarks dronning Margrethe vil være til stede.

Det er et krevende arbeid å igjen gjøre Iver Huitfeldts innsats kjent for en ny generasjon. Hendelsen i 1710 var dramatisk og ikke mindre historisk interessant – derfor er den vel verdt å minnes i dag, 300 år etter at slaget fant sted.