logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
SNB 111 09 11 2015 09 11
KNM Måløy ute på minesøking i Tromsø. Foto: Forsvaret

Bedriftsmedlemmer

Bedriftsmedlemmer angitt i ansiennitetsrekkefølge.

Audley AS, Oslo

Bergen og omland havnevesen, Bergen

Bergens Rederiforening, Bergen

Bertel O Steen Industri AS, Lørenskog

DNV GL AS, Høvik

Electronicon AS, Bergen

ENDUR Maritime ASA, Bergen

Equipnor, Ski

Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller

Grieg Logistics KS, Bergen

KDS/Missile systems, Kongsberg

KDS/Naval Systens & Surveillance

KDS/Sjøforsvarssystemer

Kongsberg Defence Systems

LMG Marin, Bergen

Lockheed Martin International SA, Oslo

M & K Dokumentasjon, Bergen

NAMMO Raufoss AS, Raufoss

Nordic Defence & Security AS

Norwegian Hull Club, Bergen

Oswo AS, Horten

Rheinmetall Norway AS, Nøtterøy

Rohde & Schwarz Norge AS, Oslo

Seatrans AS, Bergen

Stiegler Advokatfirma AS, Bergen

SAAB technologies Norway AS, Halden

UMOE Mandal AS, Mandal

Vestdavit AS, Bergen

Wikborg & Rein & Co, Bergen