logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
SNB 111 09 11 2015 09 11
KNM Måløy ute på minesøking i Tromsø. Foto: Forsvaret

Bedriftsmedlemmer

Sjømilitære Samfund ser det vedvarende behovet for å gi aktivt bidrag til opplysning om at Norge faktisk og fremdeles er en maritim nasjon. Fra maritim virksomhet henter nasjonen hoveddelen av sine inntekter. I tillegg til å forhindre at episoder får utvikle seg i norsk farvann, må Norge aktivt bidra til at verdenshavene gir grunnlag for trygg skipsfart.

SMS er en landsdekkende forening hvor sivilt-og militært personell kan tegne medlemskap til støtte for vårt motto siden 1835: “For Sjøforsvarets tarv og utvikling”. Gjennom den store interessen sjømaktseminarene bidrar til å utvikle, blir bedrifter og organisasjoner tilbudt å tegne Bedriftsmedlemskap til støtte for virksomheten.

I 2016 er det en rekke bedrifter som på denne måten har bidratt i mer enn 20 år. Hovedstyret Sjømilitære Samfund verdsetter denne støtten som øker foreningens handlefrihet, – men også gir forpliktelser.

Er din bedrift eller organisasjon interessert i medlemskap, vennligst kontakt generalsekretæren: gs@sms1835.no

Bedriftsmedlemmer angitt i ansiennitetsrekkefølge

Audley AS, Oslo
Bergen og omland havnevesen, Bergen
Bergens Rederiforening, Bergen
Bertel O Steen Industri AS, Lørenskog
DNV GL AS, Høvik
Electronicon AS, Bergen
ENDUR Maritime ASA, Bergen
Equipnor, Ski
Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller
Grieg Logistics KS, Bergen
KDS/Missile systems, Kongsberg
KDS/Naval Systens & Surveillance
KDS/Sjøforsvarssystemer
Kongsberg Defence Systems
LMG Marin, Bergen
Lockheed Martin International SA, Oslo
M & K Dokumentasjon, Bergen
NAMMO Raufoss AS, Raufoss
Nordic Defence & Security AS
Norwegian Hull Club, Bergen
Oswo AS, Horten
Rheinmetall Norway AS, Nøtterøy
Rohde & Schwarz Norge AS, Oslo
Seatrans AS, Bergen
Stiegler Advokatfirma AS, Bergen
SAAB technologies Norway AS, Halden
UMOE Mandal AS, Mandal
Vestdavit AS, Bergen
Wikborg & Rein & Co, Bergen