logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
PG 1508 02 06 2015 02 06
KNM Rauma deltar på NATO-operasjonen Open Spirit 2015.Foto: Forsvaret.

Bli medlem

Du behøver ikke å være militær for være medlem. Dersom du er sivil kan du krysse av for det. Etter at du har registrert deg på denne siden, vil du motta ytterligere informasjon i posten.

Hvem kan bli medlem

Alle yrkesoffiserer, pensjonerte offiserer, elever ved Sjøkrigsskolen, vernepliktige offiserer i Sjøforsvaret dessuten personer med tilknytning til eller interesse for Sjøforsvaret.

Bedrifter og institusjoner kan tegne såkalt bedriftsmedlemskap. SMS ønsker medlemmer som vil delta aktivt i å fremme et stridsdyktig Sjøforsvar.

Medlemsfordeler

 • Bli med på styring av korpsånd og kameratskap i Sjøforsvaret.
 • Bli hørt. Din mening teller. SMS vil være forum der medlemmenes synspunkter blir verdsatt og tatt opp til diskusjon. Gjennom seminarer og møter kan du gjøre dine meninger kjent for beslutningstakere på høyt nivå.
 • Få tilgang til SMS unike arrangementer, det være seg seminarer, medlemsaftener, frokostforedrag, stiftelsesmiddag eller ball. Arrangementer foregår i gamle og ærverdige omgivelser:
  • Gjennom Sjømilitært Forum i Oslo
  • I Samfunsbygningen, Karljohansvern i Horten
  • Kommandantboligen, Gravdal i Bergen
  • Ved Sjøkrigsskole, Wallemsviken i Bergen
 • Mottat Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i posten seks ganger årlig.
 • Motta årlig SMS flotte memokalender med skinnomslag.
 • Tilbud om kjøp av bøker til reduserte priser

Kontingent

Medlemskontingenten pr år er fastsatt til:

 • Kadetter/befalselever uten lønn: Gratis under utdanning
 • Befalselever/kadetter med lønn: Kr 200,-
 • Pensjonister: Kr 330,-
 • Øvrige medlemmer: Kr 480,-
 • Bedriftsmedlemmer: Kr 10.000,-
 • Abonnement NtfS: Kr 250,-

Beløpet innkreves enten ved månedlig trekk i lønn over Forsvarets personellservice, eller ved årlig utsendt krav til epost eller postadresse, normalt mai/juni.

Søk om medlemsskap

Du behøver ikke å være militær for være medlem. Dersom du er sivil kan du krysse av for det. Etter at du har registrert deg på denne siden, vil du motta ytterligere informasjon i posten.