logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
PG 1508 02 06 2015 02 06
KNM Rauma deltar på NATO-operasjonen Open Spirit 2015.Foto: Forsvaret.

Bli medlem

Alle med tilknytning til eller interesse for Sjøforsvaret kan bli medlem i Sjømilitære Samfund.

Hvem kan bli medlem?

Sjømilitære Samfund er for alle sivile og militære med tilknytning til eller interesse for Sjøforsvaret. Etter at du har registrert deg på denne siden, vil du motta ytterligere informasjon i posten.

Bedrifter og institusjoner kan tegne såkalt bedriftsmedlemskap. SMS ønsker medlemmer som vil delta aktivt i å fremme et stridsdyktig sjøforsvar. Les mer her.

Medlemsfordeler

  • Bli med på styring av korpsånd og kameratskap i Sjøforsvaret.
  • Bli hørt. Din mening teller. SMS vil være forum der medlemmenes synspunkter blir verdsatt og tatt opp til diskusjon. Gjennom seminarer og møter kan du gjøre dine meninger kjent for beslutningstakere på høyt nivå.
  • Få tilgang til SMS unike arrangementer, det være seg seminarer, medlemsaftener, frokostforedrag, stiftelsesmiddag eller ball.
  • Mottat Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i posten seks ganger årlig.

Kontingent

Medlemskontingenten pr år er fastsatt til:

Medlemskap

kr. 480,-

Pensjonister

kr. 330,-

Abonnoment på tidsskriftet

kr. 250,-

Bedriftsmedlemmer

kr. 10 000,-

Alle militære studenter/elever:

Gratis

Beløpet innkreves enten ved månedlig trekk i lønn gjennom Forsvarets Personellservice, eller ved årlig utsendt krav per e-post eller postadresse, normalt i mai/juni.

Søk om medlemsskap

Du behøver ikke å være militær for være medlem. Dersom du er sivil kan du krysse av for det. Etter at du har registrert deg på denne siden, vil du motta ytterligere informasjon i posten.