Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund


Frokostforedragene gjennomføres på Sjaluppen ved Haakonsvern Orlogstassjon.  Foto: Forsvaret

Frokostforedrag

Frokostforedragene har utviklet seg til å bli en meget populær aktivitet for foreningens medlemmer, gode foredragsholdere, interessante temaer og en lett stemning med gode kolleger er en god start på dagen.

Frokostforedragene avholdes på messe Sjaluppen på Haakonsvern fra klokken 08:00 til 09:00. Foredragene kombineres med gratis frokost med egg og bacon. Velkommen!