logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Sett av datoene: Sjømaktseminar i Bergen 19-20 september! Påmelding under "Arrangementer"

Arrangementer

Vis alle

Bli en del av Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Våre historiske bygninger

Sjømilitære Samfund har særlig tilknytting til to historiske bygninger; Samfundsbygningen i Horten og Kommandantboligen i Gravdal. Begge er i full drift og kan leies for arrangementer.