Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse
Foto: MIG flagget på Solstrand Hotel & Bad i 2009.

Om Harlans seminar

Harlans Seminar ble første gang gjennomført i november 1973. Seminaret ble muliggjort ved at Ingeborg og Georg Harlan testamenterte store verdier til Sjømilitære Samfund. Den testamenterte gaven skal benyttes til videreutdannelse av marineingeniører. Det ble besluttet å benytte den årlige avkastningen til å arrangere faglig seminar for å understøtte alle marineingeniørene i tjenesten.

Seminaret er åpent, slik at næringslivet og interesseorganisasjoner deltar. Hvert år primo november har seminaret blitt arrangert ved Solstrand Hotel & Bad i Bjørnafjorden kommune, 30 km sør for Bergen. Interessante tema, gode foredragsholdere og jevnt god oppslutning blant marineingeniørene har medført godt faglig utbytte samt at seminaret har oppnådd positivt omdømme såvel innenfor som utenfor Marinen og Kystvakten.

Tidligere seminar

Her er en oversikt over alle tidligere avholdte Harlans seminar med tittel. For de av seminarene der vi har hatt tilgang på mer informasjon, finner du også navn på sponsor og æresgjest, samt program og foredrag. Målet er etter hvert å bygge opp en elektronisk database der mest mulig informasjon knyttet til hvert av seminarene er samlet. Som man kan se, er det store huller i denne informasjonen, så om du sitter på gamle notater i skuffer og skap, ta kontakt, så kan vi skanne og publisere!

1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |


2015: Energibærere og miljøvern i skipsdesign, sensor- og våpenutvikling

til toppen


2013: Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer

til toppen


2012: Krav til Statsfartøy i Polare Farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

til toppen


2011: Materiell- og vedlikeholdsanskaffelser, kontraherings- og spesifikasjonsstrategi

til toppen


2010: Skipssikkerhet i Sjøforsvaret

til toppen


2009: Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar

til toppen


2008: Nettverksbasert Forsvar (NbF)

til toppen


2007: Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon

til toppen


2006: Teknologi og kompetanse - frem mot 2025

til toppen


2005: Industrien som leverandør av stridsevne

til toppen


2004: Moderne drift av militære fartøyer

til toppen


2003: Muligheter og begrensninger ved dagens og fremtidens bruk av simulatorer

til toppen


2002: Sikkerhetsregime ved design, sertifisering og drift/operasjoner av fartøy

til toppen


2001: Behov for teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret

til toppen


2000: Organisasjon, anskaffelse og drift i fremtidig struktur

til toppen


1999: Praktisk virtual reality

til toppen


1998: Fremtidens energisystemer

til toppen


1997: Sivil teknologi og standarder, noe for Sjøforsvaret?

til toppen


1996: Sikkerhet ombord på fartøyer

til toppen


1995: Konfigurasjonsstyring

til toppen


1994: Systemintegrasjon - Bokstekning eller fri flyt?

til toppen


1993: Avansert teknologi i plattform og våpensystemer. Hva er godt nok?

til toppen


1992: Neste generasjon marinefartøyer. Hvor går vi?

til toppen


1991: Simulering

til toppen


1990: Skipsteknisk utdannelse militært og sivilt

til toppen


1989: Samarbeide mellom industri og Sjøforsvaret

til toppen


1988: Undervannsakustikk og deteksjonsfare

til toppen


1987: Taktiske og tekniske trenere i Sjøforsvaret

til toppen


1986: Fremtidens marinefartøyer

til toppen


1985: Databehandling i tekniske systemer

til toppen


1984: Prosjektstyring

til toppen


1983: Sjøforsvarets økonomi og planlegging

til toppen


1982: Marineingeniørens stilling og tjenesteforhold i Sjøforsvaret

til toppen


1981: Maling og korrosjons-beskyttelse av skip

til toppen


1980: Brannsikkerhet om bord

til toppen


1979: Nordsjøen som energikilde

til toppen


1978: Skipsbyggingsmaterialer i nye fartøyer

til toppen


1977: Skipstekniske kontrollsystemer for Sjøforsvarets fartøyer

til toppen


1976: Gassturbiner i skip

til toppen


1975: Undervannsteknologi

til toppen


1974: Drift av skip

til toppen


1973: Predikativt vedlikehold av skipsmaskineri

til toppen