logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Harlans legat

Harlans Seminar ble første gang gjennomført i november 1973. Seminaret ble muliggjort ved at Ingeborg og Georg Harlan testamenterte store verdier til Sjømilitære Samfund. Den testamenterte gaven skal benyttes til videreutdannelse av marineingeniører. Det ble besluttet å benytte den årlige avkastningen til å arrangere faglig seminar for å understøtte alle marineingeniørene i tjenesten.

Seminaret er åpent, slik at næringslivet og interesseorganisasjoner deltar. Hvert år primo november har seminaret blitt arrangert ved Solstrand Hotel & Bad i Bjørnafjorden kommune, 30 km sør for Bergen. Interessante tema, gode foredragsholdere og jevnt god oppslutning blant marineingeniørene har medført godt faglig utbytte samt at seminaret har oppnådd positivt omdømme såvel innenfor som utenfor Marinen og Kystvakten.